ALEVİ CANLAR FORUMU

ALEVİ CANLAR FORUMU-TASAVVUF ARAŞTIRMA ,PAYLAŞIM

Şubat 2018

PtsiSalıÇarş.Perş.CumaC.tesiPaz
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728    

Takvim Takvim


  ATATÜRK İLKELERİ

  Paylaş
  avatar
  Admin

  Mesaj Sayısı : 4744
  Kayıt tarihi : 23/02/09
  Yaş : 58
  Nerden : istanbul

  Alevi-Veysel Forumundaki Üyelerin Karekterleri
  üye karekteri: 1 kıdemli

  ATATÜRK İLKELERİ

  Mesaj tarafından Admin Bir Perş. Mart 26 2009, 19:54

  ATATÜRK İLKELERİ

  Cumhuriyetçilik:


  Batı dillerinde cumhuriyetin karşılığı, ulusun
  kendisini yönelmesidir. Cumhuriyete hayat veren damarların başında ise
  demokrasi geliyor. Gerçek cumhuriyet rejimlerinde sistemin demokrasi
  ile olan ilişkisi çok önemlidir. Çünkü iç ve dış tehlikelere karşı
  cumhuriyet kendisini, demokrasinin gerekleri içinde koruyacaktır. Bunun
  dışına çıkılırsa; demokrasi ile cumhuriyet arasında kopukluk başlar.
  Eğer böyle olursa en büyük zararı cumhuriyetin yine kendisi görecektir.
  Demokrasiyi benimsemiş siyasî rejimlerde, özgürlüklerin kullanılma
  alanları demokrasinin kuralları ile sınırlandırılmıştır. Cumhuriyet
  rejiminde kimsenin sınırsız hak ve hukuku yoktur. Çünkü demokrasilerde;
  kişilerin, dolayısıyla, toplumların özgürlükleri, hukuk yolu ile
  güvence altına alınmıştır. Bunların sınırları da adaletin kalemi ile
  çizilmiştir.
  29 Ekim 1923'te ilân edilen cumhuriyetin alt
  yapısını Atatürk aşama aşama nasıl hazırlamıştı? Cumhuriyet, lâik bir
  sistem üzerinde kurulacaktı. Yani cumhuriyet idaresinde ne halifeye ne
  de onun kalıntılarına yer vardı.
  Cumhuriyeti adaletli bir hukuk sistemi
  koruyacaktı. Cumhuriyetin genç kuşakları çağ dışı kişiler tarafından
  değil, bağımsızlık ve hürriyetin değerini bilen öğretmenler tarafından
  yetiştirilecekti. İmparatorluktan kalan mantık dışı ne varsa hepsi
  kaldırılacak, cumhuriyetin temelini ilim oluşturacaktı.
  Bilgisiz ve bilinçsiz bir halk topluluğunun ulus
  olma hakkına sahip olamayacağını vurgulayan Atatürk, ulusun
  bilinçlendiği oranda hak ve hukukuna sahip çıkacağını biliyordu. Bu
  nedenle eğitim ve kültüre çok önem vermiştir. O'nun, bir bakıma
  kültürü, cumhuriyetin temellerinden biri olarak görmesindeki neden
  budur.
  Atatürk, cumhuriyetçilik ilkesiyle ilgili görüşlerini birçok kez dile getirmiştir:
  "Türk Milleti, halk idaresi olan cumhuriyetle
  idare olunur." (Afet İnan-Medeni Bilgiler ve M. Kemal Atatürk'ün El
  Yazılan sh. 352)
  "Türk Milleti'nin yaradılışına ve karakterine
  uygun idare, cumhuriyet idaresidir. Bu günkü Hükümetimiz doğrudan
  doğruya milletin kendi kendine, kendiliğinden yaptığı bir devlet
  teşkilatı ve hükümetidir ki, onun adı cumhuriyettir. Artık hükümet ve
  millet arasında geçmişteki ayrılık kalmamıştır. Yönetim halk, halk
  yönetim demektir." (Söylev ve Demeçler C.III. sh. 75, C. II sh. 230)
  "Demokrasi prensibi, egemenliği kullanan araç ne
  olursa olsun, esas olarak milletin egemenliğine sahip olmasını ve sahip
  kalmasını gerektirir. Bizim bildiğimiz demokrasi siyasaldır. Onun
  hedefi, milletin idare edenler üzerindeki kontrolü sayesinde siyasal
  özgürlük sağlamaktır." (Afet İnan-M. Kemal Atatürk'ten Yazdıklarım, sh.
  71,73)
  Halkçılık:

  Devrim tarihimizde önemli
  bir yeri olan 1924 ve 1961 Anayasalarında da yer alan halkçılık ilkesi,
  demokrasinin temelini oluşturmaktadır. Bu ilkenin ana özelliği ülke
  yönetiminin halkın elinde bulunmasıdır.
  Egemenlik bir zümre ya da ailenin elinde bulunmaz, halkın seçimle iş başına getirdiği kişiler, ülkeyi yönetir. Halkçılık;
  1.)Ülke yönetiminin demokratikliği,
  2.)Birey ve sınıflara ayrıcalık tanınmaması, gibi öğelerden oluşmakta.
  Eğitim yoluyla aydınlanmış halk, ulusal egemenliğin güçlenmesi ve demokrasimizin yaşamasında tek ve gerçek güvencedir.
  Halkçılık, Atatürk'ün önemle üstünde durduğu bir ilkeydi. Bu önemi açıklamalardan anlıyoruz:
  "Halkçılık demek, devletin bütün
  kudret ve egemenliğinin halktan geldiğini, Türk camiası içinde, fert,
  aile ve sınıf ayrıcalığı bulunmadığını, kanun önünde herkesin eşit
  olduğunu İfade etmek demektir. Bu formül demokrasinin ifadesidir." (A.
  Rıza Türel-İzmir Barosu Dergisi Sayı 8, sh. 413)
  "Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran
  Türkiye halkına Türk Milleti denir." (Afet İnan-Medeni Bilgiler ve M.
  Kemal Atatürk'ün El Yazıları sh. 351) "Türkiye halkı, ırkça, dince ve
  kültürce ortak, birbirlerine karşılıklı hürmet ve fedakârlık hisleriyle
  dolu, kaderleri ve menfaatleri müşterek olan sosyal bir toplumdur."
  (Söylev ve Demeçler C. I. sh. 221)
  "Bence, bizim Milletimiz,
  birbirinden çok farklı çıkarları olan ve bu itibarla birbirleriyle
  mücadele halinde buluna gelen çeşitli sınıflara malik değildir. Mevcut
  sınıflar birbirinin tamamlayıcısı niteliğindedir." (Söylev ve Demeçler
  C.II. sh. 82)
  Laiklik:

  "Din
  ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması" şeklinde özetlediğimiz
  lâiklik ilkesi, Türk Devriminin vazgeçilmez bir unsurudur. Demokratik
  olmanın da gereği...
  Atatürk'e göre din,
  insanların vicdanlarında yer alması gereken kutsal bir kavramdır. Bu
  düşünceden yola çıkan Gazi 31 Ocak 1923'de şu sözleri söylüyordu:
  "Bizim dinimiz en
  makul ve en tabii dindir. Ve ancak bundan dolayıdır ki, son din
  olmuştur. Bir dinin tabi olması için akla, fenne, ilme ve mantığa
  uyması gereklidir. Bizim dinimiz bunlara tamamen uygundur."
  Genç Türkiye
  Cumhuriyeti Devletinin sağlam temeller üzerine oturtulabilmesi için,
  ilk önce devletin kurum ve kuruluşlarının laikleştirilmesi gerekiyordu.
  DEVLETİN LÂİKLEŞTİRİLMESİ
  1.)Samsun’a çıkış.
  Amasya kararları, Erzurum, Sivas Kongreleri ile ulusun kendi kaderini
  kendisinin belirlemesi ilkesinin vurgulanması.
  2.)23 Nisan 1920'de
  T.B.M.M.'nin açılması. "Egemenlik kayıtsız şartsız ulusundur" ilkesinin
  kurtuluşun ve kuruluşun simgesi olması.
  3.)20 Ocak 1921 Anayasasının kabulü.
  4.)1 Kasım 1921 Saltanatın kaldırılması.
  5.)29 Ekim 1 923 Cumhuriyetin ilânı.
  6.)3 Mart 1924 Hilafetin kaldırılması.
  7.)20 Nisan 1924 Anayasasının kabulü.
  8.)10 Nisan 1928 Anayasadan Türkiye Devletinin "Dinî islâmdır" hükmünün çıkarılması.
  9.) 5 Şubat 1937
  Anayasada değişiklik yapılarak Türkiye Devletinin cumhuriyetçi,
  milliyetçi, halkçı, devletçi, lâik ve inkılâpçı olduğu hükmünün
  Anayasaya konması.
  HUKUKUN LÂİKLEŞTİRİLMESİ
  1.)8 Nisan 1924 Şer'î mahkemelerinin kaldırılması.
  2.)30 Kasım 1925 Tekke ve Zaviyelerin kapatılması
  3.)17 Şubat 1926 Türk Medeni Kanununun kabulü.
  4.)22 Nisan 1926 Borçlar Kanununun hazırlanması.
  5.)24 Kasım 1929 İcra, İflas Kanunlarının kabulü.
  6.)15 Mayıs 1929 Deniz Ticaret Kanununun kabulü.
  7.)5 Aralık 1934 Kadınlara Seçme ve Seçilme hakkının verilmesi.
  EĞİTİMİN LAİKLEŞTİRİLMESİ
  1.)3 Mart 1924 Tevhid-i Tedrisat (Öğrenimin Birleştirilmesi) Kanunu
  2.)5 Kasım 1925 Ankara Hukuk Fakültesinin açılması.
  3.)26 Aralık 1925 Uluslararası Takvim ve Saatin kabul edilmesi.
  4.)24 Mayıs 1928 Lâtin rakamlarının kabulü.
  5.)1 Kasım 1928 Lâtin alfabesinin kabulü.
  6.)10 Haziran 1933 Maarif Teşkilatı Hakkındaki Kanun’un kabulü.
  7. )1 Ağustos 1933 Üniversiteler Kanununun çıkarılması, Darülfûnun'un kaldırılması. İstanbul Üniversitesinin kurulması
  KÜLTÜRÜN LÂİKLEŞTİRİLMESİ
  Kültürde lâikleşmenin yollan aranırken elbette örf ve âdetlere bağlı kalınacaktı. Tarihten gelen hiçbir şey yok edilmeyecekti.
  İşte bu düşünceden yola çıkılarak;
  1.)30 Kasım 1925 tarihinde 677 sayılı Kanun ile Meclis tarikatları yasaklıyor, tekke, türbe ve zaviyeler kapatılıyordu.
  2.)25 Aralık 1925
  tarihinde de Meclis tarafından şeyhlik, seyyitlik, üfürükçülük,
  dervişlik, emirlik, falcılık, büyücülük, muskacılık gibi san ve
  sıfatların kullanılması ve bunlara ait özel kıyafetlerin giyilmesi
  yasaklanıyordu.
  Atatürk'ün laiklikle ilgili görüşlerini Söylev ve Demeçlerinden aktarıyoruz.
  “Mensubu olmakla
  mütmain (tatmin) ve mesut bulunduğumuz İslâmiyet dinini yüzyıllardan
  beri alışılmış olduğu üzere bir politika aracı durumundan kurtarmak ve
  yüceltmenin kesin elzem olduğu gerçeğini gözlüyoruz. Kutsal ve tanrısal
  olan inanç ve vicdâni kanaatlanmızı, karışık ve dönek olan her türlü
  çıkar ve tutkusuna sahne olan politikacılardan ve politikanın bütün
  organlarından bir an evvel ve kesinlikle kurtarmak, milletin dünyevî ve
  uhrevî (ahretle ilgili) saadetinin emrettiği bir zorunluktur." (Söylev
  ve Demeçler C. I. sh. 330)
  “Din lüzumlu bir
  müessesedir. Dinsiz biri milletin devamına imkân yoktur. Yalnız şurası
  var ki, din, Allah ile kul arasındaki bağlılıktır. Softa sınıfının din
  simsarlığına müsaade edilmemelidir. Dinden maddî menfaat temin edenler,
  iğrenç kimselerdir. İşte biz bu duruma karşıyız ve buna müsaade
  etmiyoruz." (Kılıç Ali-Alatürk'ün Hususiyetleri, sh. 116)
  "Artık Türkiye, din
  ve şeriat oyunlarına sahne olmaktan çok yüksektir. Bu gibi oyuncular
  varsa kendilerine başka taraflarda sahne arasınlar." (Söylev ve
  Demeçler C. III. sh. 76)  En son Admin tarafından Perş. Mart 26 2009, 20:08 tarihinde değiştirildi, toplamda 1 kere değiştirildi (Sebep : imla)


  _________________
  ALLAH-MUHAMMED-YA ALİ ...Alevilik İslamiyetin İçinde Mayalanmıştır...ALLAH EYVALLAH
  avatar
  Admin

  Mesaj Sayısı : 4744
  Kayıt tarihi : 23/02/09
  Yaş : 58
  Nerden : istanbul

  Alevi-Veysel Forumundaki Üyelerin Karekterleri
  üye karekteri: 1 kıdemli

  Geri: ATATÜRK İLKELERİ

  Mesaj tarafından Admin Bir Perş. Mart 26 2009, 19:55


  Devrimcilik:
  Devrimcilik ilkesi, Atatürk İlkeleri arasında; eylem ve atılım gibi kavramları içerisine alan tek ilkedir.
  Atatürk, Büyük Söylevinin sonunda:
  "Bu açıklamalarımla
  ulusal yaşamı sona ermiş varsayılan büyük bir ulusun bağımsızlığını
  nasıl kazandığını ve bilim ve tekniğin en son esaslarına dayalı ulusal
  ve çağdaş bir devleti nasıl kurduğunu anlatmaya çalıştım," diyerek
  çağdaş devlet kavramıyla devrimcilik ilkesinin şaşmaz işaretini
  veriyordu.
  Çağdaş devlet kuran
  bir ulusun, çağ dışı niteliklerden kurtulması gerekirdi. İşte, Türk
  ulusunun, çağdışı niteliklerden kurtulmak, çağdaşlaşmak için giriştiği
  atılımların tümü devrimcilik ilkesinin kapsamı içine girer.
  Devrimcilik, Atatürk
  İlkelerinin hemen hemen tümüyle birleşir. Bütün bu ilkelerin ya neden
  ya sonuç olarak devrimcilikle sıkı bir ilintisi vardır. Bu bakımdan
  devrimcilik, Atatürk İlkelerinin tümünü gerçekleştirmeye, korumaya ve
  yaşatmaya kesin kararlılıktır. Devrimleriyle yolumuzu aydınlatan
  Atatürk'ün bu konudaki görüşleri şöyle:
  "Yaptığımız ve
  yapmakta olduğumuz inkılâpların gayesi Türkiye Cumhuriyeti halkını
  tamamen modern ve bütün anlam ve biçimi ile uygar bir toplum haline
  getirmektir. İnkılâbımızın asıl hedefi budur. Bu gerçeği kabul etmeyen
  zihniyetleri darmadağın etmek zorunludur. Şimdiye kadar milletin
  beynini paslandıran, uyuşturan ve bu zihniyette bulunanlar olmuştur.
  Herhalde zihniyetlerde mevcut hurafeler tamamıyla kovulacaktır. Onlar
  çıkarılmadıkça beyinlere gerçeğin ışıklarını sokmak imkânsızdır."
  (Söylev ve Demeçler C. II. sh. 69)
  ... Mes'ut
  inkılâbımızın aleyhinde düşünce ve duygu taşıyanları aydınlatıp, doğru
  yolu göstermek, aydınlara düşen millî görevlerin en önemlisi ve
  birincisidir." (Söylev ve Demeçler C. II. sh. 69) "
  "...Memleket
  davalarının ideolojisini, inkılâplarımız yönünden anlayacak, anlatacak,
  nesilden nesile yaşatacak kişi ve kurumları yaratmak lâzımdır." (Söylev
  ve Demeçler C. I. sh. 386)  En son Admin tarafından Perş. Mart 26 2009, 19:57 tarihinde değiştirildi, toplamda 1 kere değiştirildi (Sebep : degişim)


  _________________
  ALLAH-MUHAMMED-YA ALİ ...Alevilik İslamiyetin İçinde Mayalanmıştır...ALLAH EYVALLAH

   Forum Saati Perş. Şub. 22 2018, 03:39