ALEVİ CANLAR FORUMU

ALEVİ CANLAR FORUMU-TASAVVUF ARAŞTIRMA ,PAYLAŞIM

Mart 2018

PtsiSalıÇarş.Perş.CumaC.tesiPaz
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

Takvim Takvim


  Alevi bektaşi Sözlüğü > A

  Paylaş
  avatar
  alevi-veysel
  çalışkan üyeler

  Mesaj Sayısı : 998
  Kayıt tarihi : 23/02/09
  Yaş : 58
  Nerden : istanbul

  Alevi-Veysel Forumundaki Üyelerin Karekterleri
  üye karekteri: 1 kıdemli

  Alevi bektaşi Sözlüğü > A

  Mesaj tarafından alevi-veysel Bir Çarş. Haz. 03 2009, 20:34

  Alevi bektaşi Sözlüğü > A
  ÂBÂ VÜ ECDAD: Babalar, dedeler, atalar.
  ABÂ: Bazı dervişlerin ve ilmiye mensuplarının giydikleri yünden yapılmış bir giysi.
  ABD: Kul, köle, mahlûk. Tasavvufta kâmil Müslüman.
  ABD-İ MEMLUK: Kul, köle.
  ABES: Boş, saçma.
  ÂB-I HAYAT: Hayat suyu, içene ebedî hayat veren efsanevî su.
  ÂBİR-İ SEBÎL: Yolda giden yolcu.
  ACÂİB VE GARÂİB: Anlaşılmaz ve tuhaf.
  ACÂİB-İ DEKÂİK: Anlaşılmaz hileler, ince oyunlar.
  A’CEMÎ: Arap olmayan.
  ACÎB: Şaşılacak ve hayret edilecek şey.
  ACÛZ: Âcizler, beceriksizler, yaşlı kadın.
  ACZ-I BEŞERÎ: İnsanın acizliği, güçsüzlüğü.
  ACZ-I KÜLLÎ: Tam güçsüzlük.
  A’DÂ: 1. “Adüvv”ün çoğulu. Düşmanlar. 2. Pek zâlim, pek gaddar.
  A’DÂD: “Aded”in çoğulu. Sayılar.
  ÂDÂT-I CARİYE: Kullanılan âdetler, yaşayan sosyal kurallar.
  ADÂVET: Düşmanlık, husumet.


  ADEM: Yokluk.
  ADEM-İ KÜLLÎ: Tam yokluk.
  ADEM-İ MÜSÂVÂT: Eşitsizlik.
  ADEMÎ: Yokluğa ait.
  ÂDET-İ CÂHİLİYYE: İslâm’dan önceki putperestlik ve müşriklik devrine ait âdet.
  ÂDETULLAH: Allah‘ın kâinatta câri olan usûl ve kanunu, sünneti.
  ÂDİL: Adalet sahibi, doğru adaletli.
  ADÎL: Benzer, eş, akran.
  ADL: Adalet, çok adaletli.
  ÂFÂK: “Ufuk”un çoğulu. Ufuk, yerle göğün birleştiği gibi görünen uzak daire. Âfak, ufuklar, dış âlemler.
  ÂFÂKÎ: Havâî, herhangi bir dayanağı olmayan şey. Mekke’ye mikat sınırları dışından gelenler.
  ÂFÂT: Âfetin çoğulu, musibetler, büyük felaketler.
  ÂFÎF: İffetli, namuslu, terbiyeli, haramdan sakınan, nezih.
  AFV Ü GUFRÂN: Bağışlama ve yarlığama.
  AFV: Affetme, suçu bağışlama.
  ÂGÂH: Uyanık, basiretli haberdar.
  AĞNAM: “Ganem”in çoğulu. Davarlar, koyunlar, keçiler.
  AĞNİYÂ: “Ganî”nin çoğulu. Zenginler.
  AĞRAZ: Maksatlar, arzular, amaçlar.
  AĞRAZ-I DÜNYEVİYYE: Dünyevî maksatlar, dünyevî niyetler, amaçlar.
  AĞRÂZ-I FÂSİDE: Bozuk maksatlar, bozguncu niyetler.
  AĞRAZ-I NEFSÂNİYYE: Nefsanî maksatlar, nefsî arzular.
  AĞRAZ-I ŞAHSİYYE: Şahsî maksatlar, ferdî niyetler.
  ÂĞÛŞ: Kucak, sığınılacak yer.
  AĞYÂR: Başkaları, düşmanlar, yabancılar.
  ÂHAD HABER: Bir kişi tarafından rivayet edilen hadis veya rivayetler.
  ÂHÂD: “Ehad’in çoğulu. Birler, birden dokuza kadar olan sayılar.
  ÂHAR: Başkası, diğeri, yabancı.
  AHBÂR: “Haber”in çoğulu. Haberler.
  AHBÂR-I SADIKA: Doğru haberler.
  AHD U EMÂN: And ve emniyet, korkusuzluk, güvenlik.
  AHD U MÎSÂK: Yemin ve anlaşma, kesin söz.
  AHD: 1. Söz verme. 2. Yemin, and. 3. Devir, Zaman, gün.
  AHD-İ HARİCÎ: Daha önceden ismi bilinen kişilere veya şeylere işaret eden Lâm-ı tarif.
  ÂHENG: Uygunluk ve düzen.
  AHFÂ: Çok gizli, en gizli.
  AHFÂD: “Hafîd”in çoğulu. Torunlar.
  AHİD: (Bak: AHD).
  ÂHİR ZAMAN PEYGAMBERİ: Son Zaman Peygamberi Hz. Muhammed (s.a.v.).
  ÂHİR ZAMAN: Son Zaman, dünyamızın son çağı.
  AHİZ: (Bak: AHZ)
  AHKÂM: Hükümler, kanunlar.
  AHKÂM-I AMELİYYE: Tatbikata ait hükümler, uygulanan kurallar.
  AHKÂM-I EZELİYYE: Ezelî hükümler, başlangıcı bilinmeyen hükümler.
  AHKÂM-I FER’İYYE: Asla ait olmayan, ikinci derecedeki hükümler.
  AHKÂM-I ULUHİYYET: Allahlık hükümleri, ilâhlık hükümleri.
  AHKÂM-I UMÛMİYYE: Umûmî hükümler.
  AHKEMU’L-HÂKİMİN: Hükümdarların hükümdarı, hâkimlerin hâkimi olan Allah.
  AHLÂK-I ZEMÎME: Kötü huylar, çirkin davranışlar.
  AHLÂM: “Hulm”ün çoğulu, karışık rüyalar.
  AHRÂR: Hürler, esir ve köle olmayanlar.
  AHSEN: “Husn”den. En güzel, pek güzel, daha güzel.
  AHSEN-İ TAKVÎM: En güzel ve en iyi kıvamda en güzel biçimde.
  AHSENÜ’L-KASAS: 1. Kıssaların, hikâyelerin en güzeli. 2. Yusuf Sûresi.
  AHZ: 1. Alma, tutma, kabzetme, 2. Kabul etme. 3. Tessellüm. 4. Sorgulama.
  AKABE: 1. Sarp ve çıkılması zor yokuş, bâdire. 2. Tehlike. 3. Tehlikeli geçit. 4. Bugün Ürdün sınırları içinde bulunan bir şehir.
  AKÂİD: Akîdeler, inançlar, dinin itikadî hükümleri.
  AKAR: Gelir, gelir getiren gayr-ı menkuller.
  AKD: 1. Anlaşma, sözleşme. 2. Bağlama, düğümleme.
  ÂKIBET: Nihayet, sonuç.
  ÂKIDEYN: Anlaşma veya sözleşme.
  ÂKIL BÂLİĞ: Ergenlik, olgunluk çağına gelen.
  ÂKILÂNE: Akıllıca.
  AKÎDE: İtikad, iman.
  ÂKİF: 1. İbadette devamlı olan kimse. 2. Sebat eden.
  AKİKA: Yeni doğan çocuk için Allah‘a şükür maksadıyla kesilen kurban.
  AKÎM: 1. Beyhude, boş yere. 2. Kısır erkek veya kadın.
  AKL-I SELÎM: Doğru düşünen, doğru anlayan, doğru karar veren akıl.
  AKLÎ: Akla ait, akla uygun.
  AKRÂN: Birbirine benzeyenler, em-sâl, yaşıt, denk.
  AKRİBA: Akraba, aralarında soy veya sihriyetçe yakınlık olanlar.
  AKSÂ: En uzak, en son.
  AKSÜ’L-AMEL: Tepki, istenilen şeyin zıddının hâsıl olması.
  AKTAR: Baharatçı.
  AKTÂR: Kuturlar, çaplar, dairenin merkezinden geçen hatlar, bölgeler, taraflar. Her taraf.
  AKVÂ ve AHZAR: Daha kuvvetli ve daha açık.
  AKVÂ: Daha kuvvetli, en kuvvetli.
  AKVÂL: “Kavl”in çoğulu. Kaviller, sözler.
  AKVÂM: Kavimler, milletler.
  AKVÂM-I SÂİRE: Diğer kavimler.
  A’LÂ: En yüce.
  ALADDERECÂT: Derecelere göre.
  ALÂK SÛRESİ: Kur’ân-ı Kerim’in 96. sûresi.
  ALAKA: “Alak”dan yapışkan sıvı, embriyo.
  ÂLÂM: Elemler, kederler, acılar.
  ALÂMET: İşaret, nişan.
  ALÂMET-İ FARİKA: Bir şeyi diğerinden ayırıcı işaret. Belirgin özellik.
  ÂLÂT: Âletler, vasıtalar.
  ÂLÂT-I CİSMANİYYE: Maddî âletler.
  A’LÂ-YI İLLİYYÎN: Cennette en yüksek derece, olgun kişilerin Allah katındaki dereceleri.
  ALE’L-HUSÛS: Hususiyetle, özellikle.
  ALE’L-USÛL: Usûl üzere. Usûle göre, usulen.
  ÂLEM: Kâinat, dünya.
  ALEMDÂR: Bayraktar, sancaktar.
  ÂLEM-İ CİSMANİYYE: Maddî âlem, kâinat, dünya.
  ÂLEM-İ EŞBÂH: “Şebah”tan: 1. Cisimler âlemi, varlıklar âlemi. 2. Hayaller âlemi.”Şibh ve şebih”den: Misaller âlemi.
  ÂLEM-İ KABİR: Kabir âlemi.
  ALESSEVİYYE: Aynı seviyede, eşit olarak.
  ÂL-İ FİRAVUN: Firavun ailesi. Firavun soyu.
  ÂLİŞÂN: Şan ve şerefi yüksek olan.
  ALİYYU’L-A’LÂ: Pek iyi. Fevkalâ-de.
  Allah BES BÂKÎ HEVES: Allah yeter, başkası gelip geçici istektir, hevestir.
  ALLÂME: Bilginlerin en bilgilisi.
  ALLÂMÜ’L-GUYÛB: Esmâ-i Hüs-nâ’dan biri, bütün gizlileri bilen Allah.
  ÂMÂ: Kör.
  AMDEN: Kasten, bile bile, isteyerek.
  AMELDE İ’TİDÂL: Amelde aşırılıktan uzak, dengeli.
  AMEL-İ SALİH: Allah‘ın rızasına uygun olan her iş.
  AMELİKA: Eskiden Sîna yarımadasında yaşamış olan bir kavim.
  AMÎK: Derin. Bahr-i amîk: Derin deniz. Fikr-i amîk: Derin düşünce.
  ÂMİL: 1. Sebep. 2. İş yapan. 3. Zekat toplayan memur.
  ÂMM: Umumî, genel.
  AMR: Bir erkek ismi.
  AMÛD: Direkler, sütunlar.
  ANÂSIR-I MUHTELİFE: Çeşitli unsurlar.
  ANKA-YI MUĞRİB: İsmi var, cismi yok. Ankâ kuşu.
  ANVETEN: Cebren, kahren, zorla, sıkıntı ile.
  ANYEDİN: Elden.
  ÂRÂBÎ: Bedevî. Çölde yaşayan köylü.
  A’RÂF: Cennetle Cehennem arasında bulunan bir yer.
  ARAFAT: Mekke’ye 12 mil yani takriben 20 km. uzaktaki bir yer. Hacca gidenler Zilhicce’nin 9. günü buraya gelerek bir müddet vakfe yaparlar.
  ARASAT: Mahşer yeri, haşir ve neşir meydanı.
  ARAZ: 1. İşaret, alâmet. 2. Tesadüf. 3. Kaza, felaket. 4. Kendi kendine vücut bulmayıp başka bir cevherle meydana gelen hal ve keyfiyet.
  AREFE: Kurban bayramından bir önceki gün.
  ARIZÎ: Sonradan hasıl olan şey. Geçici.
  ÂRÎ: Temiz, hür, uzak.
  ÂRİF: Anlayışlı, bilgili.
  ARŞ: 1. Taht. 2. Dokuzuncu gök. 3. Çardak. 4. Cenab-ı Hakk’ın kudret ve azametinin tecelli ettiği yer.
  ARZ: yeryüzü, dünya, genişlik.
  ARZ-I MUKADDES: Kutsal ülke. Kudüs, Filistin.
  ASÂ: Değnek, sopa, baston.
  ASABÂT: 1. Baba tarafından olan akrabalar. 2. Şer’an miras alamayan akrabalar.
  ASABE: Baba tarafından akraba olanlar.
  ASAHH-I RİVÂYET: En doğru olan rivayet.
  ÂSÂR: Eserler.
  ÂSÂR-I ATÎKA: Eski eserler.
  ASÂ-YI MÛSÂ: Hz. Musa’nın sopası.
  ASGARİ: En az, en küçük.
  ASHAB: Hz. Peygamber’i mümin olarak gören ve o iman üzere ölen kimseler.
  ASHÂB-I KEHF: Mağara arkadaşları. Bunlar, Zamanlarındaki zalim hükümdarlarının şerrinden mağaraya sığınan ve orada yıllarca uyutulduktan sonra tekrar diriltilen, köpekleri ile birlikte, yedi sekiz kişiydiler.
  ASHAB-I MEŞ’EME: Uğursuz, şerli kişiler, kötüler.
  ASHAB-I MEYMENE: Uğurlu kişiler, iyi kimseler.
  ASHAB-I YEMİN: Uğurlu, meymenetli kimseler.
  ÂSIF: Şiddetli rüzgar, fırtına.
  ÂSİ: İsyan eden.
  ÂSİM: Günah işleyen, günahkâr.
  ASNÂM: “Sanem”in çoğulu. Putlar.
  ASR: 1. İkindi namazı. 2. İkindi vakti. 3. Yüzyıl, çağ.
  AŞR: Kur’ân-ı Kerim’den on âyet miktarı okunan kısım.
  ATÂ: İhsan, lütuf, bağışlama.
  ATALET: Tembellik, hareketsizlik.
  ATF-I BEYAN: Kapalı bir sözü, açıklayan cümle.
  ATIF (ATF): 1. Eğme, meyletme, 2. Bağlama.
  ÂTİH: Bunak.
  ATİYYE: Hediyye, ihsan, bahşiş.
  ATTAR: (Bak: AKTAR)
  AVÂLÎ: Yüceler, büyükler. Medine etrafındaki semtler.
  AVAM: 1. Halk. 2. Soylu veya bilgin olmayanlar.
  AVÂMİL: 1. Âmiller, sebepler. 2. Arap nahvine ait ve bu isimdeki kitap.
  A’YÂN: 1. İleri gelenler. 2 Gözdeler.
  A’YÂN-I SABİTE: Allah‘ın ilminde varlıkların değişmez suretleri, öz mahiyetleri.
  ÂYÂT: Âyetler.
  ÂYÂT-I BEYYİNAT: Açık seçik âyetler.
  ÂYÂT-I TEKVİNİYYE VE TEŞRİİYYE: Yaratılışa ve şeriata ait âyetler.
  AYIN: Arap alfabesinin 21. harfi. Ebced hesabında sayı değeri 70′dir.
  ÂYİN: 1. Tören, âdet. 2. Dinî bazı gösteriler. Mevlevî âyini gibi.
  AYN: 1. Göz, 2. Pınar. 3. Eşyanın hakikatı.
  AYNE’L-YAKÎN: Müşahede ve keşif ile hâsıl olan ilim.
  A’ZÂ: Uzuvlar, organlar, üyeler.
  AZÂB: 1. Büyük sıkıntı, şiddetli elem. 2. Dünyada işlenen günahlara karşı ahirette çekilecek ceza.
  AZÂB-I NÂR: Cehennem azabı.
  ÂZÂDE: Serbest, hür, kayıtlardan kurtulmuş.
  AZ’AF-I MUZÂAF: Kat, kat, pekçok.
  AZAMET: Büyüklük, kibirlilik.
  AZDÂD (EZDÂD): Zıd olan şeyler.
  AZHAR: En açık:[/b]

   Forum Saati Cuma Mart 23 2018, 17:37