ALEVİ CANLAR FORUMU

ALEVİ CANLAR FORUMU-TASAVVUF ARAŞTIRMA ,PAYLAŞIM

Mart 2018

PtsiSalıÇarş.Perş.CumaC.tesiPaz
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

Takvim Takvim


  Alevilik-Bektaşi Sözlüğü > B

  Paylaş
  avatar
  alevi-veysel
  çalışkan üyeler

  Mesaj Sayısı : 998
  Kayıt tarihi : 23/02/09
  Yaş : 58
  Nerden : istanbul

  Alevi-Veysel Forumundaki Üyelerin Karekterleri
  üye karekteri: 1 kıdemli

  Alevilik-Bektaşi Sözlüğü > B

  Mesaj tarafından alevi-veysel Bir Çarş. Haz. 03 2009, 20:36

  Alevilik-Bektaşi Sözlüğü > B
  BAB: 1. Kapı. 2. Fasıl, bölüm.MİNE’L-BAB İLE’L-MİHRAB: Kapıdan mihraba dek, baştan sona kadar.
  BÂDİYE: Kır, ova, sahra, çöl.
  BÂGÎ: Âsi, baş kaldırmış, haksızlık eden.
  BAĞÇE: Bahçe.
  BAĞTETEN: Ansızın, zulüm, isyan.
  BAĞY: Azgınlık, zulüm, isyan.
  BAHIYRE: Cahiliyye devrinde beş batın doğuran devenin beşinci yavrusu erkek olursa kulağı yarılır ve salıverilirdi. Artık hiç bir işte kullanılmayan bu deveye bu ad verilirdi.
  BÂHİL: 1. İşsiz, avare, başı boş. 2. Yularsız deve.
  BAHÎL: Cimri, tamahkâr.
  BÂHİR: 1. Yalancı, ahmak. 2. Ekin sulayıcı, sulayan. 3. Belli, açık. 4. Işıklı, parlak, güzel.
  BÂHİRE: 1. Çok koşan cins deve. 2. Dikenli ağaç.
  BAHR Ü BERR: Deniz ve kara.
  BAHŞ: Bağış, ihsan.
  BÂİN: Dibi geniş kuyu, bostan kuyusu.
  BÂİS: 1. Sebep olan, gerektiren. 2. Gönderen. 3. Yeniden yaratan.
  BAKAR: Sığır, öküz, manda cinsleri.
  BAKARA: 1. Sığır, inek. 2. Kur’ân-ı Kerim’in ikinci sûresi: Bu sûrede yahudilere bir inek kurban etmeleri emredilip bu konuda geniş bilgi verildiğinden, sûre bu adı almıştır.
  BAKİYYE: Artan, artık, geri kalan.
  BÂLİĞ: 1. Erişmiş, vâsıl olmuş, son mertebeyi bulan. 2. Yekûn.
  BÂP: (Bak: BÂB)
  BÂR: 1. Allah. 2. Yemiş, meyva. 3. Yük, ağırlık. 4. Yağdıran, serpen, döken.
  BÂRİD: 1. Soğuk. 2.Letafetten uzak nâhoş.
  BÂRİZ: Açık, belli, âşikâr, zâhir.
  BA’S: 1. Gönderme, yollama, gönderilme. 2. Allah‘ın bir peygamberi, Hak dinine davete memur buyurması. 3. Dirilme veya diriltme.
  BASAR: 1. Görme, görüş, görme yeteneği. 2. Zihnî algı.
  BÂSİR: Gören, görüp anlayan, ferasetli, zeki.
  BASÎRET: Doğru görüş, gönül gözü ile görme, uyanıklık.
  BAST: 1. Yayma, açma. 2. Özellikle hurufilikte cezbe ve tefekkür içinde kendinden geçmeyi ifade eder.
  BÂTIN: 1. İç, içyüz, gizli, sır, derunî. 2. Allah‘ın isimlerinden.
  BATN: Karın, kuşak, nesil.
  BÂYİN: Aralayıcı, ayıran, ayırıcı özellik.
  BA’Z: Bir şeyin bir bölümü,bir parçası, bazısı.
  BED NAZAR: Kötü bakış.
  BED: Kötü, çirkin, işe yaramaz.
  BEDÂ’-BEDA’AT: Güzellik, yenilik, bediilik.
  BEDÂHET: 1. Açıklık, bellilik. 2. Ansızın ortaya çıkma.
  BEDÂYİ’: İcat edilmiş güzel şeyler. Sanat eserleri.
  BEDBAHT: Talihi kötü olan, talihsiz.
  BED-BİN: Her şeyi kötü gören, karamsar.
  BEDEL: 1. Değer, kıymet. 2. Başkasının parası ile onun yerine hacca giden kimse yerine geçen.
  BEDEL-İ BA’Z: Geniş anlamlı bir sözün bir kısmına yapılan açıklama.
  BEDEL-İ İŞTİM’ÂL: Geniş ve genel anlamlı bir sözün bir noktasını açıklayan cümle.
  BEDEL-İ KÜLL: Kapalı bir söze bütün yönleriyle yapılan açıklama.
  BEDEVÎ: Çölde çadırda yaşayan göçebe, çöllü, Arap göçebesi.
  BEDİA: 1. Yaratma. 2. Estetik değeri yüksek, sanat eseri, eşine az rastlanan güzel.
  BEDİHİ: 1. İspat gerekmeyecek şekilde açık. 2. Akla kendiliğinden gelen.
  BEDİÎ: Güzel, beğenilen, sanatlı söz.
  BEDR-BEDİR: 1. Dolunay, ayın ondördü. 2. Mekke ile Medine arasında bulunan Bedir gazasının yapıldığı yer.
  BED-TAHRİR: Kötü yazı.
  BEHA-BAHA: 1. Güzellik, süs, pırıltı. 2. Kıymet, değer, bedel.
  BEHAİM: 1. Dört ayaklı hayvanlar. 2. Suriye’de bir sıradağ.
  BEHÇET: Güzellik, güleryüzlülük, sevinç.
  BEHİME-İ EN’AM: Deve, sığır, koyun gibi dört ayaklı hayvanlar.
  BEHİMÎ: Hayvana yakışır tarzda, hayvanlık.
  BEİS-BE’S: 1. Zarar, ziyan. 2. Korku, azap, sıkıntı, fenalık. 3. Kuvvet, kudret.
  BEKA: Devam, sebat, evvelki hal üzere kalmak, ölmezlik, ebedilik.
  BEKA-YI ERVAH: Ruhların kalıcılığı, devamlılığı.
  BEKA-YI RUH: Ruhun kalıcılığı, ölmezliği.
  BELAGAT Ü FESAHAT: Tam yerinde açık ve güzel söz söyleme.
  BELAGAT: İyi konuşma, sözle inandırma yeteneği ve sanatı, uzdillik.
  BELİĞ: 1. Açık, düzgün söz söyleyen. 2. Güzel, sanatlı söz. Belâ-gatli.
  BENÂM: Namlı, ünlü, meşhur.
  BENAN: Parmak ucu.
  BENÎ İSRAİL: İsrailoğulları, yahudiler.
  BERAAT: 1. Temizlik, arılık. 2. Olgunluk, güzellik.
  BERA’ÂT-I İSTİHLÂL: Söze güzel ve etkili başlangıç.
  BEREKÂT: Bolluklar, uğurlar, hayırlar.
  BEREKÂT-I KELÂMULLAH: Allah kelâmının verdiği feyizler, bolluklar, uğurlar.
  BER-HAYAT: Sağ, diri, yaşayan.
  BERÎ: Sâlim, kurtulmuş, temiz arınmış.
  BERİ: Yakın mesafe, ötenin zıddı.
  BERK: 1. Şimşek, parıltı, kıvılcım. 2. Sert, katı.
  BERR: 1. Doğru sözlü, hayır işleyen kimse. 2. Kara, toprak.
  BER-TARAF: Bir yana atılan, ortadan kalkan. Bertaraf etmek: Ortadan kaldırmak, yok etmek.
  BERZAH ÂLEMİ: Ruhlar âlemi.
  BERZAH: 1. İki şey arasındaki mesafe, aralık. 2. Can sıkıcı. 3. İnce uzun kara parçası. 4. Dünya. 5. Ruhların kıyamete kadar bulunacakları yer.
  BES: Yeter, yetişir, tamam, kâfi, çok.
  BE’S: Zarar, ziyan, azap, şiddet, fenalık.
  BEŞÂRET: Müjde, muştu, iyi haber.
  BEŞÂRET-ÂVER: Müjdeci, iyi haber getiren.
  BEŞER: İnsan, bütün insanlar, Ebu’l-Beşer: İnsanlığın babası, Hz. Âdem.
  BEŞERİYYET: 1. İnsanlık. 2. İnsanın yaratılış özellikleri.
  BEŞİR: 1. Müjdeci, iyi haber getiren,güleryüzlü. 2. Hıristiyan Araplar’da İncil yazan veya hıristiyanlık akidelerini telkin eden kimse. 3. Peygamberimizin bir vasfı.
  BEY’: Satma, satılma, satış.
  BEYAN İLMİ: Belâgat ilminin,hakikat, mecaz, kinaye, teşbih ve istiare gibi konularından bahseden bölümü.
  BEYÂN: Anlatma, açıklama sanatı.
  BEYN: Aralık, arasında, arada.
  BEYNÛNET: 1. İki şey arasındaki mesafe, aralık. 2. İhtilaf, anlaşmazlık, ara açıklığı.
  BEYT: Ev, mesken, oda, oba.
  BEYT-İ ATİK: Eski ev, Kâbe.
  BEYT-İ MAMUR: Kâbe’nin tam üzerinde yedinci kat gökte bulunan ve melekler tarafından tavaf edilen bir köşk.
  BEYTULLAH: Allah‘ın evi, Kâbe, insan kalbi.
  BEYTÛTET: Geceleme, bir yerde geceyi geçirme.
  BEYTÜ’L-MAKDİS: Mukaddes ev, Mescid-i Aksa, Kudüs’teki büyük camii.
  BEYYİN: Belli, açık, âşikar.
  BEYYİNÂT: Açık, belli şeyler.
  BEYYİNE: 1. Delil, şahit. 2. Kur’ân’ın 97. sûresi.
  BEYZÂ: 1. Çok beyaz. 2. Demirden savaşçı başlığı. 3. Yumurta.MİLLET-İ BEYZÂ: Beyaz millet, Müslümanlar.
  BEZL: Bol bol verme.
  BÎA-BİYAT: Birinin hakimiyetini kabul etmek, emirlerine uyacağına söz vermek.
  BİAT OLUNMAK: Birine itaat edilmek, hükmüne girmek.
  BİD’AT: 1. Sonradan ortaya çıkan şey. 2. İslâm’da Peygamberimizden sonra ortaya çıkan değişik âdetler.
  BİD’AT-I HASENE: Beğenilebilir, güzel yenilikler.
  BİD’AT-I SEYYİE: Kötü yenilikler.
  BİDÂYET: Başlama, başlangıç.
  BİDAYETEN: Başlangıçta, ilkin.
  BİİZN-İ HÜDA: Allah‘ın izni ile.
  BÎKARAR: 1. Kararsız. 2. Rahatsız.
  BİKR: Dokunulmamış, bekâret, bâ-kire.
  BİKR-İ FİKR: Hiç söylenmemiş, yeni fikir.
  BİLÂ BEDEL: Bedelsiz, karşılıksız.
  BİLÂ KAYD Ü ŞART: Kayıtsız şartsız.
  BİLÂ: … sız.
  BİLAD: Beldeler, şehirler, memleketler, kasabalar.
  BİLÂD-İ ARAB: Arab ülkeleri.
  BİLAFASILA: Fasılasız, aralıksız.
  BİLÂH: Arkaları büyük olan kadınlar.
  BİLLUR: 1. Duru, kristal. 2. Necef taşı.
  BİN: Oğul.BİN MEHMED: Mehmed’in oğlu.
  BİNA: 1. Yapı, ev. 2. Yapma, kurma. 3. Göz, gören, görücü.
  BİNAEN ALA ZÂLİK: Bunun üzerine, bundan dolayı.
  BİNAEN: …den dolayı, …den ötürü.
  BİNÂENALEYH: Ondan dolayı, onun üzerine, şu halde.
  BİRR: İyilik, güzellik, hayır, anaya babaya itaat. 2. Dininde ibadetinde kuvvetli olan. 3. Bağışta bulunma.
  Bİ’SET: Gönderme.
  Bİ’SET-İ MUHAMMEDİYE: Hz. Muhammed (s.a.v.)’in peygamberlikle görevlendirilmesi.
  Bİ’SET-İ NEBEVİYYE: Peygamberin, peygamberlikle gönderilişi.
  BU’D: Uzaklık, aralık, boyut.
  BU’D-İ MESAFE: Gidilen yolun uzaklığı.
  BUĞZ: Düşmanlık duyma, nefret, kin.
  BUĞZETMEK: Kin gütmek, düşman olmak.
  BUHÛL: Cimrilik, tamahkârlık.
  BUK’A: 1. Ülke, yer. 2. Büyük bina. 3. Benek, leke.
  BURAK: Peygamberimizin mirac gecesi bindiği binek.
  BURC: 1. Kale, yüksek bina. 2. Herhangi bir şekli gösteren ve özel ad alan sâbit yıldızlar topluluğu, galaksi. 3. Güneşin girip çıktığı on-iki burçtan her biri: Yengeç, kova, akrep.
  BURC-İ ÂBÎ: Suya ait burçlar: Yengeç, akrep, balık.
  BURC-İ BÂDÎ: Havaya ait burçlar: İkizler, terazi kova.
  BÜHTAN ETMEK: İftira etmek.
  BÜHTAN: Yalan, iftira, birine işlemediği suçu yükleme.
  BÜLEGA: Belegat sahipleri, düzgün ve güzel konuşanlar, beliğ olanlar.
  BÜLEGA’-İ BEŞER: Belegat ilmi mütehassısları.
  BÜLEGÂ-İ ULEMÂ: Belagat bilginleri ve âlimler.
  BÜLÛĞ: 1. Erginlik, olgunluk çağına girme, yetişme. 2. Yaklaştırma.
  BÜNÜVVET: Oğulluk, evlatlık.
  BÜNYÂN: Yapı, bina, bir şeyin yapısı.
  BÜNYAN-I MERSUS: Birbirine lehimlenmiş, kenetlenmiş yapı.
  BÜRHAN: Kesin delil, hüccet

   Forum Saati Cuma Mart 23 2018, 12:14