ALEVİ CANLAR FORUMU

ALEVİ CANLAR FORUMU-TASAVVUF ARAŞTIRMA ,PAYLAŞIM

Mart 2018

PtsiSalıÇarş.Perş.CumaC.tesiPaz
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

Takvim Takvim


  Alevilik-Bektaşi Sözlüğü > C-Ç

  Paylaş
  avatar
  alevi-veysel
  çalışkan üyeler

  Mesaj Sayısı : 998
  Kayıt tarihi : 23/02/09
  Yaş : 58
  Nerden : istanbul

  Alevi-Veysel Forumundaki Üyelerin Karekterleri
  üye karekteri: 1 kıdemli

  Alevilik-Bektaşi Sözlüğü > C-Ç

  Mesaj tarafından alevi-veysel Bir Çarş. Haz. 03 2009, 20:40

  Alevilik-Bektaşi Sözlüğü > C-Ç
  CÂFÎ: Cefâ çektiren, eziyet eden.
  CÂH: İtibar, makam, mevki.
  CÂHİLİYYE: Kelime olarak cahilliğe ait mânâsına gelir. Terim olarak İslâmiyetten önceki putperest dönemi ifade eder.
  CAHÎM: Cehennem.
  CÂİL: “Ceale” kökünden yaratıcı, yapıcı.
  CÂİLU’N-NÛR: Nûr’un yaratıcısı.
  CÂİZE: Armağan, övücü şiirleri için eskiden şairlere devlet büyükleri veya aşiret büyükleri tarafından verilen para veya mal.
  CA’L: Yapma, meydana getirme, yaratma.
  CA’LÎ: Sahte, yapmacıklı, düzme.
  CÂLİB-İ DİKKAT: Dikkat çekici.
  CÂMİ: 1. Toplayan, derleyen. 2. İçerisinde namaz kılınan ve mescidden büyük olan ibadethane.
  CÂMİD: 1. Donmuş, hareketsiz. 2. Gelişmeyen, gelişme kabiliyeti olmayan.
  CÂNİB: Cihet, yön, taraf, yan.
  CÂRİYE: 1. Savaşta gayr-i müslimlerden esir olarak alınan kız ve kadınlar. 2. Hizmetçi kız.
  CÂY-İ İŞKÂL: Güçlük, zorluk, müşkülât noktası.
  CÂZİBE: Cezbeden, çeken, yer çekimi.
  CÂZİBE-İ FÂNİYE: Geçici güzellik, fânî güzellik.


  CÂZİBE-İ MUTLAKA: 1. Mutlak çekici kuvvet. 2. Yegane çekici kuvvet. 3. Geçici güzelliğin zıddı olan ebedî güzellik.
  CÂZİBE-İ UMÛMİYYE KANUNU: Yerçekimi kanunu.
  CEBÂBİRE: Cebredenler, zorbalar, zâlimler.
  CEBBÂR: 1. İlâhî isimlerdendir. Dilediğini yapan, kudret ve güç sahibi Allah. 2. Zalim, müstebit kişi. 3. Gökyüzünün güneyinde bulunan bir yıldız kümesi.
  CEBBÂRÂNE: Cebbârcasına, zorbalıkla.
  CEBEL: Dağ.
  CEBR U İKRAH: Zorlama ve baskı yapma.
  CEBR-İ MAHZ: Sırf cebir, mutlak cebir.
  CEBRİYYE: Cüz’î iradeyi inkâr eden mezhep.
  CEDİD: Yeni.
  CEHD: Çalışma, çabalama.
  CEHELE: Cahiller.
  CEHL U DALÂLET: Cehalet ve sapıklık.
  CEHL: Bilmezlik, cehalet.
  CEHR: Açıktan söyleme, açık olarak okuma.
  CELÂDET: Kahramanlık, yiğitlik.
  CELÂL: Büyüklük, ululuk. Zü’l-celâl: Celâl sahibi Allah.
  CELÂL-İ KİBRİYÂ: Allah‘ın büyüklüğü.
  CELB-İ MASLAHAT: İyilik, dirlik ve düzeni sağlayıcı, fayda getirici.
  CELB-İ MENFAAT: Menfaat celbedici, çekici, fayda sağlayıcı.
  CELDE: Kamçı ile vücuda vuruşlardan her bir vuruş. (Fıkhî ıstılah)
  CELÎ: Aşikar, belli, parlak, açık.
  CEM U TEVFİK: Toplama ve uygunlaştırma, uzlaştırma.
  CEMAAT: Topluluk, imam arkasında namaz kılan topluluk.
  CEMAAT-I NÂCİYE: 1. Cehennemden kurtulacak ehl-i sünnet cemaatı. 2. Selâmete, kurtuluşa erecek cemaat.
  CEMÂDÂT: Cansızlar.
  CEMÂL: 1. Allah‘ın lütf ve ihsan sıfatıyla tecellisi. 2. Yüz güzelliği.
  CEMÂL-İ HAK: Allah‘ın güzelliği ki, müminler cennette onu temaşa edeceklerdir.
  CEMÂLULLAH: 1. Allah‘ın cemâlı, Allah‘ın güzelliği. 2. Allah‘ın lütfu ihsaniyle tecellisi.
  CEMEL: Deve.
  CEM’-İ KILLET: Arapça’da türlü vezinlerde cemileri olan isimlerin, bu cemilerinden dokuzdan aşağı mahsus olanları.
  CEM’İ MAHLUKÂT: Bütün yaratıklar.
  CEMM-İ GAFÎR: Büyük cemaat, insan kalabalığı.
  CENÂBET: 1. Gusül abdesti almayı gerektiren durum. 2. Gusül gerektiği halde henüz gusül yapmamış kimse.
  CENAH: 1. Yan taraf, cihet. 2. Kol, pazu. 3. Kanat, kuş kanadı.
  CENNATU’N-NAÎM: Naîm Cennetleri, nimetlerle dolu olan cennetler.
  CERAD: “Cerâde”nin çoğulu. 1. Çekirgeler. 2. Yağmacılar.
  CERH: Yaralama, yaralatma, çürütme.
  CERİME: “Cürm”ün çoğulu. Suçlar, günahlar.
  CESTE CESTE: Bölüm bölüm, yavaş yavaş.
  CEVAD-I MUTLAK: Şarta bağlı olmaksızın çok ihsanda bulunan, cömertlik eden Cenab-ı Allah.
  CEVAHİR: Cevherler, çok değerli olan şeyler.
  CEVÂMİU’L-KELİM: Kelimeler topluluğu.
  CEVÂRİH: “Cerh”den yaralayanlar, yırtıcı hayvanlar, yırtıcı kuşlar.
  CEVAZ: İzin, müsaade, caiz olma.
  CEVELAN: Dolaşma, gezme.
  CEVF: 1. Boşluk, oyuk, çukur. 2. Orta yarı.
  CEVHER: 1. Varlığı için başkasına muhtaç olmayan. 2. Bir şeyin özü.
  CEVR Ü ZULM: Ezâ ve zulüm.
  CEVR: Ezâ, eziyet, haksızlık, sitem.
  CEYB: Yakanın göğüs üzerindeki açık yeri.
  CEYŞ-İ USRET: Güçlük ordusu.
  CEYYİD: İyi, güzel, hoş.
  CEZÂLET: Rekaketsizlik, peltek kekeme veya pepe olmayış.
  CEZÎRETÜ’L-ARAB: Arap yarımadası.
  CEZM: 1. Kesin karar, niyet. 2. Kesme, katı.
  CİBAYET: Câbîlik, vergi, gelir toplama.
  CİBİLLİYET: Huy, yaratılış.
  CİBRİL: Dört büyük melekten biri, vahiy meleği olan Cebrail.
  CİBT VE TAGUT: Haç ve put. Allah‘tan başka canlı cansız mabut edinilmiş şeyler.
  CÎD: Boyun.
  CİDD: 1. Bir işi gerçekten çalışıp işleme. 2. Ciddilik.
  CÎFE: Lâşe, leş.
  CİHAD: 1. İslâm için düşmanla yapılan maddî, manevî savaş. 2. Nefisle yapılan her türlü mücadele.
  CİHAD-I EKBER: 1. Büyük savaş. 2. Benlikle savaş.
  CİHANŞÜMÛL: Cihânı içine alan.
  CİHAZ: 1. Çeyiz ve avadanlık. 2. Cenazenin kaldırılması için gerekli olan eşya.
  CİHET: Yön, taraf.
  CİM SECÂVENDİ: Kur’ân-ı Kerim’deki durma yerlerinden biri. Bu secâvendde durmak veya geçmek caizdir.
  CİMA: İnsanların cinsî münasebetleri.
  CİNÂS: Münasebet, benzeyiş. Birçok mânâlara yorulabilen söz. İmalı, telmihli söz. Telaffuzu aynı anlamı ayrı olan kelimelerin bir söz içinde kullanılması.
  CİNNET: Delilik, çılgınlık.
  CİNS-İ KARÎB: Yakın cins.
  CİRM: 1. Cisim. 2. Büyüklük, hacim cirmi ne kadardır?
  CİSR: Köprü.
  CİSR-İ Cehennem: Cehennem köprüsü.
  CİZYE: Müslüman olmayan teb’a-dan alınan vergi.
  CÛD: Cömertlik. Karşılık beklemeden yapılan cömertlik.
  CÛDİ: Şırnak şehrinin 6 kilometre güney doğusunda bulunan büyük bir dağ.
  CUHÛD: Çıfıt, yahudi.
  CUMHÛR: Halk, kalabalık, ahâlî, çoğunluk.
  CUMHÛR-İ MÜFESSİRÎN: Müfessirler topluluğu, müfessirlerin çoğunluğu.
  CUMHÛR-İ UKALÂ: Akıllılar topluluğu. Akıl sahiplerinin hepsi.
  CÜDERÎ: Çiçek hastalığı.
  CÜMLE-İ İSMİYYE: İsim cümlesi.
  CÜMLE-İ MU’TARIZA: Parantez içinde bulunan cümle, açıklayıcı mahiyetteki cümle. Ara cümlecik.
  CÜMLE-İ VECÎZE: Kısa ve öz söz.
  CÜNAH: Günah.
  CÜND: Asker, asker topluluğu.
  CÜNÛD: Askerler.
  CÜNÜB: Gusül abdesti gerekmiş kimse.
  CÜZ-İ MAKSÛM: Bölünmüş parça.
  CÜZ’İ: Az miktar, bir parça.
  ÇÂK: 1. Yarık, yırtık. 2. Yırtmaç.

   Forum Saati Cuma Mart 23 2018, 17:40