ALEVİ CANLAR FORUMU

ALEVİ CANLAR FORUMU-TASAVVUF ARAŞTIRMA ,PAYLAŞIM

Mart 2018

PtsiSalıÇarş.Perş.CumaC.tesiPaz
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

Takvim Takvim


  Alevilik-Bektaşi Sözlüğü > E

  Paylaş
  avatar
  alevi-veysel
  çalışkan üyeler

  Mesaj Sayısı : 998
  Kayıt tarihi : 23/02/09
  Yaş : 58
  Nerden : istanbul

  Alevi-Veysel Forumundaki Üyelerin Karekterleri
  üye karekteri: 1 kıdemli

  Alevilik-Bektaşi Sözlüğü > E

  Mesaj tarafından alevi-veysel Bir Çarş. Haz. 03 2009, 20:44

  Alevilik-Bektaşi Sözlüğü > E

  EAMM: Daha geniş, pek şümullü, en umumî.
  EÂZIM: Büyükler, ulu kişiler.
  EB: Baba, ata.
  EBB: Kuru ot, taze ot. Mera, otlak, çayır.
  EBEDÂ: Ebedî olarak, ebediyyen.
  EBEDÎ: Devamı, sonu olmayan. Ezelînin zıddı.
  EBED-ŞÜMÛL: Ebedî içine alan.
  EBEVEYN: Ana-baba.
  EBRÂR: İyiler.
  EBSÂR: “Basar”ın çoğulu. Gözler, görme hassaları.
  EBTER: 1. Eksik, tamamlanmamış. 2. Dölsüz, çocuğu olmayan kimse.
  EBU’L-BEŞER: İnsanlığın atası. Hz. Âdem.
  EBU’L-HAYR: İyilik babası.
  ECÂNÎB: Ecnebîler, yabancılar.
  ECEL-İ KAZÂ: Tehlikeye uğramak suretiyle gelen ecel.  ECEL-İ MÜSEMMÂ: Allah tarafından tayin edilmiş ömrün sonunda gelen ecel.
  ECİR: 1. Karşılık, ücret. 2. İyi bir amelin karşılığı olarak verilen manevî mükâfat.
  ECR U MESUBÂT: Karşılık ve mükâfat. İyi amele karşılık Allah tarafından ahirette verilen sevap.
  ECR U SAVÂB: Yapılan bir şeyin karşılığı olarak verilen ücret ve sevab.
  ECR: Yapılan bir iş karşılığında verilen ücret.
  ECRÂM U ECSÂM: Cansız varlıklar ve cisimler.
  ECRÂM-I SEMÂVİYYE: Gök cisimleri, yıldızlar.
  ECSÂM-I MUHTELİFE: Muhtelif cisimler.
  ECSÂM-I SAKÎLE: Ağır cisimler.
  ECSÂM-I SELÂSE NAZARİYESİ: Üç cisim nazariyesi.
  ECZÂ: Cüzler. 1. Eczacılıkta kullanılan maddeler. 2. Bir kitabın parçaları. Kur’ân-ı Kerim’in cüzleri.
  EDÂ: 1. Ödeme, verme. 2. Zamanında yerine getirme. 3. Tarz, üslûp.
  EDÂ-İ EMANET: Emaneti yerine getirme.
  EDAT: 1. Kendi kendine anlamı olmayıp isim ve fiillere katılarak anlam gösteren kelime. 2 Âlet.
  EDEB-İ KUTSÎ: Kutsî edeb, iyi ahlâk.
  EDEB-İ UBUDİYYET: Kulluk edebi.
  EDGÂS U AHLÂM: Karışık rüyalar.
  EDİLLE: Deliller.
  EDİLLE-İ AKLİYYE: Aklî deliller.
  EDİLLE-İ HAKK: Hak deliller, gerçek deliller.
  EDİLLE-İ KÂTIA: Kesin deliller.
  EDİLLE-İ ŞER’İYYE: Şer’î deliller; Kitap, sünnet, icma-ı ümmet ve kıyas-ı fukahadan ibaret dört delil.
  EDİLLE-İİ İLMİYYE: İlmî deliler.
  EDNÂ: Pek aşağı, en alçak.
  EDVÂR: Devirler, çağlar.
  EDYÂN-I BÂTILA: Bâtıl dinler. Hak olmayan dinler.
  EDYÂN-I MÜNZELE: Allah tarafından gösterilen dinler.
  EDYÂN-I SEMAVİYYE: Semavî dinler. Musevîlik, Hıristiyanlık ve İslâm dinleri.
  EF’ÂL: Fiiller, işler.
  EF’ÂL-i İBÂD: Kulların işleri.
  EF’ÂL-İ KULÛB: Kalbin işleri, kalbe doğan çeşitli duygu ve düşünceler. Arapça’da kalbî fiiller (bilmek, görmek gibi)
  EFDÂL: Daha faziletli, en faziletli.
  EFLÂK: 1. Felekler, gökler. 2. Her gezegene ait gök tabakaları.
  EFRADINI CÂMİ AĞYÂRINI MANİ: Kendisine ait olanları toplayan, olmayanları dışarda bırakan.
  EFSANE: Masal, destan, mitoloji.
  EHAD: Bir, tek. Allah‘ın sıfatlarından.
  EHÂDÎS-İ ŞERİFE: Hz. Muhammed (s.a.v.)’in söz, hareket ve ikrarlarından meydana gelen hadis-i şerifler.
  EHADİYYET: Birlik. Allah‘ın her bir şeyde kendilerine ait sıfatı. Her şeyde birliğinin tecellisi.
  EHAKK: Çok haklı, daha haklı.
  EHASS: 1. En has, en özel. 2. En bayağı.
  EHASS-I MAKSAT: En özel maksat.
  EHL U İYÂL: Bir kimsenin geçindirmek zorunda olduğu aile efradı ve diğer kimseler.
  EHL: 1. Sahip, malik, 2. Maharetli, usta. 3. Bİr yerde oturan. 4. Karıkocadan herbiri.
  EHL-İ BEYT: Hz. Muhammed (s.a.v)’in ailesi, hane halkı, (Hz. Ali, Hz. Fatma, Hz. Hasan, Hz. Hüseyin)
  EHL-İ BİD’AD: Dinde olmadığı halde sonradan çıkan şeylere uyanlar.
  EHL-İ DİRÂYET: Zeka, bilgi, tecrübe ehli.
  EHL-İ EHVÂ: Heva ehli, arzu ve isteklerine tabi olanlar.
  EHL-İ İCTİHAD: Müctehid olan kişi, içtihad ehli.
  EHL-İ İMAN: İman ehli.
  EHL-İ İNSÂF: Merhametli, adil olanlar.
  EHL-İ KARYE: Köylü, köy halkı.
  EHL-İ KİTAP: Allah‘ın gönderdiği kitaplara inananlar. Terim olarak yahudiler ve hıristiyanlar.
  EHL-İ KÜFR: İnkârcılar.
  EHL-İ SALİB: Haçlılar, hıristiyanlar.
  EHL-İ SUFFE: Suffe ehli ki bunlar, Medine’deki Mescid-i Nebevî’nin sofasında kalırlar ve burada Hz. Peygamber’den dni öğrenirlerdi.
  EHL-İ SÜNNET: Hz Muhammed (s.a.v.)’in yolunda gidenler, sün-nîler.
  EHL-İ ZİMMET: İslâm devletinin himaye ve tabiiyyetinde bulunan hıristiyanlar.
  EHLULLÂH: Allah‘a itaat eden, Allah‘ın sevdiği kimse, velî.
  EHREMEN: Zerdüştîlerin inandıkları, kötülük ve karanlık tanrısı, şeytan, dev.
  EHVEN-İ SIRREYN: İki gizliden en zararsızı.
  EHVEN-İ ŞERR: Şerrin en hafif olanı.
  EİMME: İmamlar.
  EKÂLİM: İklimler, memleketler, ülkeler.
  EKALLİYET: Azınlık, azlık.
  EKÂNİM-İ SELÂSE: Hıristiyanların baba, oğul ve Ruhu’l-Kudüs’ten oluştuğuna inandıkları Allah. Allah, İsa, Ruhu’l-Kudüs üçlüsü.
  EKBER: En büyük.
  EKL: Yemek.
  EKMEL: En mükemmel, eksiği olmayan, en olgun.
  EKREMÜ’L-EKREMÎN: Cömertlerin en cömerdi. Çok kerim, çok cömert olan Allah.
  ELFÂZ: Sözler.
  ELFÂZ-I GARÎBE: Şaşılacak, tuhaf sözler.
  EL-FURKAN: Kur’ân-ı Kerim.
  EL-HAKK: 1. Gerçeğin ta kendisi, tam doğrusu. 2. Allah.
  ELHÂN: Nağmeler, besteler.
  ELHÂN-I TAYYİBE: Güzel nağmeler, güzel sesler.
  EL-HÜDÂ: Hidayet, Kur’ân-ı Kerim.
  ELVÂH: Levhalar, tablolar.
  ELVÂN: Renkler, çeşitler.
  EL-YEVM: Bugün.
  EMÂN: 1. Eminlik, korkusuzluk. 2. Aman dileme. 3. Şikayet. 4. Rica.
  EMÂNET-İ İLÂHİYYE: İlâhî emanetler.
  EMİR, EMR: Buyruk.
  EMN: Eminlik, korkusuzluk.
  EMNİYYET-İ KÂMİLE: Tam güven, tam itimat.
  EMR-İ Bİ’L-MA’RÛF VE NEHY-İ ANİ’L-MÜNKER: Dinin iyi gördüğü şeyleri emretmek ve kötü gördüğünden sakındırmak.
  EMR-İ Bİ’L-MA’RUF: İyiliği emretmek.
  EMSİLE: Misaller, örnekler.
  EN’ÂM: Davar, koyun, keçi, sığır ve deve gibi hayvanlar.
  ENBİYA: Peygamberler, nebîler.
  ENE: Ben, benlik.
  ENE’L-HAKK: “Ben hakkım” anlamına gelen ve ilk defa Hallac-ı Mansûr tarafından söylenen söz.
  ENFÂL: “Nefel”in çoğulu. Harpte düşmandan alınan mallar, ganimetler. Kur’ân-ı Kerim’in 8. Sûresi.
  ENFÜS: “Nefs”in çoğulu. Canlar, ruhlar.
  ENFÜSÎ: Nefsî, nefiste meydana gelen, ferdî zihne ait bulunan, subjektif.
  ENSÂR: Hz. Muhammed (s.a.v.)’in Medineli arkadaşlarından olan ve muhacirlere yardım eden ashabı.
  ENVÂ: Türler, çeşitler.
  ENVÂ-I VÂHİDE: Bir çeşitten olma.
  ERBÂB-I HALL-U AKD: Halife seçmeye yetkili olan kişiler. Medine halkının ileri gelenleri.
  ERBÂB-I HASENAT: İyilik sahipleri.
  ERCAH: Daha üstün, en üstün.
  ERDÂN: “Beden”in çoğulu. Cisimler, vücutlar, gövdeler.
  ERHÂM: 1. Kadınlardaki çocuk yatağı, rahimler. 2. Akrabalar.
  ERHAM: Çok merhametli, çok acıyan.
  ERKÂN: Rükunlar, esaslar, direkler, üniteler, bölümler.
  ERVÂH: Ruhlar.
  ERVÂH-I HABÎSE: Kötü ruhlar.
  ERZEL-İ ÖMÜR: İhtiyarlığın sonları, bunaklık günleri.
  ESAHH: Çok sahih, en doğru.
  ESÂTİR: Efsaneler, masallar.
  ESATÎR-İ EVVELÎN: Eskilerin masalları.
  ESBÂB: Sebepler.
  ESFEL-İ SÂFİLÎN: Cehennemin en alt tabakası, aşağının aşağısı.
  ESHÂB VE ETBA: Sahabeler ve tabiin.
  ESHÂB: Mümin olarak Hz. Muhammed (s.a.v.)’i gören ve mümin olarak ölen Müslümanlar. (Bak: ASHAB)
  ESHÂB-I EYKE: Şuayb Peygamberin gönderildiği kavim.
  ESHÂB-I HİCR: Salih Peygamberin gönderildiği kavim.
  ESLÂF: “Selef”in çoğulu. Eskiler, yerlerine geçilmiş kimseler.
  ESLÂF-I MÜFESSİRÎN: Eski müfessirler, geçmiş müfessirler.
  ESLAH: En salih, en iyi, en uygun.
  ESMÂ: Adlar, isimler.
  ESMÂÜ’-HÜSNÂ: Allah‘ın güzel isim ve sıfatları.
  EŞBÂH: Benzeyenler, nazirler.
  EŞCÂR: “Şecer”in çoğulu. Ağaçlar.
  EŞHURU’L-HAC: Hac ayları. Şevval, Zilkade ve Zilhicce’nin ilk on gününden ibaret olan cem’an 70 gün İslâm’dan önce de Araplar bu günlerde Kâbe’yi ziyaret ederlerdi.
  EŞHURU’L-HURUM: Haram aylar. Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep ayları. İslâm’dan önce Araplar bu aylarda savaş yapmayı haram sayarlardı.
  EŞRÂF: Soylulular, şerefliler.
  EŞRÂR: Şerliler, kötüler.
  EŞRÂT-I SAAT: Kıyamet alâmet-leri.
  ETFÂL: Çocuklar.
  EVÂMİR U NEVÂHÎ: Emirler ve yasaklar.
  EVÂMİR-İ CİHÂD: Cihad emirleri.
  EVÂMİR-İ İLÂHİYYE: İlâhî emirler.
  EVÂMİR-İ SÂBIKA: Eski emirler.
  EVHÂM: Vehimler ve hayaller. Kuruntular ve gerçek dışı şeyler.
  EVLÂ VE EFDÂL: Daha iyi ve daha faziletli.
  EVLÂ VE ESLÂH: En iyi ve en uygun.
  EVLÂ: Birinci, başta gelen. En iyi.
  EVLİYA: “Velî”nin çoğulu. Allah‘ın ermiş kulları.
  EVLİYÂ-YI UMÛR: İş başında olan kimseler.
  EVSÂF U ŞERÂİT: Vasıflar ve şartlar.
  EVSAF: Vasıflar, özellikler.
  EVSAT: Orta.
  EVVEL U ÂHİR: Önce ve sonra.
  EVVELEN: Evvelâ, birinci olarak.
  EYTÂM VE ERÂMİL: Yetimler ve dullar.
  EYYÂM EN MA’LÛMAT: Bilinen günler.
  EYYÂM: Günler.
  EYYÂM-I MA’DÛDÂT: Sayılı günler; Ramazan ayının bütün günleri.
  EYYÂM-I NAHR: Kurban Bayramı’nın ilk üç günü.
  EYYÂM-I TEŞRİK (Eyyâmü’t-teşrik): Kurban Bayramı’nın ilk gününden sonraki üç gün.
  EZELİYET: Başlangıcı olmama. Ezeliyeti Müş’ir: Başlangıcı bildiren.
  EZMÂN: Zamanlar, vakitler.
  EZMİNE: Zamanlar, çağlar.
  EZ-ZİKR: Kur’ân-ı Kerim’in adlarından biri.

   Forum Saati Cuma Mart 23 2018, 17:37