ALEVİ CANLAR FORUMU

ALEVİ CANLAR FORUMU-TASAVVUF ARAŞTIRMA ,PAYLAŞIM

Mart 2018

PtsiSalıÇarş.Perş.CumaC.tesiPaz
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

Takvim Takvim


  Alevilik-Bektaşi Sözlüğü >F

  Paylaş
  avatar
  alevi-veysel
  çalışkan üyeler

  Mesaj Sayısı : 998
  Kayıt tarihi : 23/02/09
  Yaş : 58
  Nerden : istanbul

  Alevi-Veysel Forumundaki Üyelerin Karekterleri
  üye karekteri: 1 kıdemli

  Alevilik-Bektaşi Sözlüğü >F

  Mesaj tarafından alevi-veysel Bir Çarş. Haz. 03 2009, 20:52


  FÂCİR: 1. Fücûr sahibi, fena huylu. günahkâr.
  FÂDIL-FÂZIL: Faziletli, fazilet sahibi, erdemli.
  FADL-FAZL: İyilik, fazilet, erdem.
  FAHR: Övgü, şeref, böbürlenme.
  FAHR-İ KÂİNAT: Kâinatın övgüsü, şerefi; Hz. Peygamber (s.a.v.)
  FAHŞÂ: 1. Meşru olmayan cinsel ilişki, fuhuş. 2. Zekatı az verme, tamahkârlık. 3. Akla ve ahlâka uygun olmayan söz ve iş.
  FÂİL: 1. İşleyen, yapan. 2. Te’sirli, etkili.
  FÂİL-İ MUHTAR: İstediğini yapmakta serbest olan.
  FAKR: Fakirlik, yoksulluk, züğürtlük.
  FÂRİĞ: 1. Vazgeçmiş, çekilmiş. 2. Rahat, âsûde. 3. Boş, işini bitirmiş, işsiz.
  FARÎZA: 1. Allah‘ın emri, farz, vacip, gerek, vazife. 2. Mirasçılardan her birine şer’an düşen hisse, pay.
  FART-I İZDİHAM: Fazla kalabalık.
  FÂRUK: Haklıyı haksızı ayırmakta pek mahir olan. Hz. Ömer’in sıfatlarından biri.
  FARZ: 1. İslâmiyette mazeret olmadıkça yapılması mecburi olan, terkedilmesi günah sayılan Tanrı buyruğu. 2. Zarurî, lüzumlu.
  FARZ-I AYN: Kişinin bizzat yapması gereken farz. Herkese farz olan.
  FARZ-I KİFÂYE: Bir kısım Müslümanların yerine getirmesiyle diğerlerinden sakıt olan farz. Cenaze namazı gibi.
  FASÂHAT: Güzel ve açık konuşma, uzdillilik, iyi söz söyleme kabiliyeti.
  FÂSIK: Allah‘ın emirlerini tanımayan, günah işleyen.
  FÂSILA: 1. Aralık, ara, bölme. 2. Ayıran, bölen, Kur’ân-ı Kerim âyetlerinin sonları.


  FÂSİD-FÂSİDE: 1. Kötü, fena, yanlış, bozuk. 2. Münafık, fesad çıkaran.
  FASL: 1. Ayrıntı, ayırma, kesinti, bölüm. 2. Halletme, neticelendirme, kesip atma.
  FÂTIR: Yaratan, yaratıcı.
  FAZÂİL: İnsanda iyilik etmeye ve fenalıktan çekinmeye karşı devamlı ve değişmez istidatlar, güzel huylar.
  FAZİLET: İnsanda iyilik etmeye ve fenalıktan çekinmeye olan devamlı ve değişmez istidat, güzel vasıf, iyi huy, erdem.
  FAZL U İHSÂN: Cömertlik ve bağışta bulunmak.
  FAZL U KEREM: Bilginlere, faziletli kişilere yaraşır olgunluk ve cömertlik.
  FAZL U RAHMET: Faziletli kişinin lütfu, merhameti ve acıması.
  FAZL: 1. Fazla, ziyade, artık, bâki. 2. Fazlalık, üstünlük.
  FAZL-I AZÎM: Büyük değer, temelde var olan büyük meziyet.
  FEBİHÂ: Ne alâ, ne güzel.
  FECR: Fecir; sabaha karşı güneş doğmadan önce, ufkun aydınlığı, tan yerinin ağarması.
  FECR-İ SADIK: (Hakiki fecir) şafak sökme.
  FEDA: 1. Gözden çıkarma, uğruna verme. 2. Kurban.
  FEHVÂ: Mânâ, anlam, mefhum, kavram, hüküm.
  FELÂH: Kurtuluş, selâmet, onma, mutluluk, kutluluk.
  FELÂK: 1. Tan Zamanı. 2. Sabah aydınlığı.
  FELÂSİFE: Filozoflar, felsefe ile uğraşanlar, âlimler, bilginler.
  FELEK: 1. Gökyüzü, sema. 2. Âlem, dünya. 3. Talih, kader.
  FELEKİYYÂT: Gök ve heyet ilmine ait şeyler, astronomik.
  FENA: 1. Yok olma, yokluk. “Beka”nın zıddı. (Tasavvufta maddî varlıktan sıyrılıp hakka ulaşma). 2. İyi olmayan, kötü.
  FERÂŞE: Pervane (gece kelebeği).
  FERC: 1. Aralık, yarık, çatlak. 2. Dişilerde üreme organı, avret.
  FERİK: 1. İnsan topluluğu, cemaat. 2. Askerî kolordu kumandanı. 3. Körpe, buğday tanesinin yarı olgunu, firik.
  FERMAN: Emir, buyruk, padişah tarafından verilen yazılı emir.
  FERMAN-I İLÂHÎ: Allah buyruğu.
  FERŞ: 1. Döşeme, yayma. 2. Yayılan şey. 3. Seccade, hasır, 4. Yeryüzü, kır, sahra.
  FESAD: Fenalık, kötülük, arabozuculuk. Kargaşalık, karışıklık.
  FESH: Bozma, bozulma, dağıtma, dağılma, yürürlükten kalkma.
  FETÂNET: Fatinlik, zihin açıklığı, zihnin yaratılıştan bir şeyi çabuk ve iyi anlamak hususundaki istidadı, zeyreklik.
  FETH: 1. Açma, açılma. 2. Bir yeri savaşla ele geçirme.
  FETH-İ MÜBİN: Açık ve parlak zafer.
  FETİŞ: Sahibine uğur getirdiğine ve tabiatüstü özellikler taşıdığına inanılan nesne veya hayvan.
  FETRET: 1. İki peygamber veya padişah arasında peygambersiz veya padişahsız geçen Zaman. 2. İki vakıa arasındaki Zaman.
  FETTAH: 1. Zafer kazanmış, üstün gelmiş. 2. Fetheden, açan. 3. Kullarının kapalı işlerini açan, Cenab-ı Hakk.
  FETTAN: 1. Fitne ve fesada teşvik eden, ayartan. 2. Cazibeli, gönül alıcı, oynak kadın.
  FEVÂHİŞ: 1. Kötülükler. 2. Fahişeler, kahpeler.
  FEVÂİD: Faydalar, menfaatler, kârlar, kazançlar.
  FEVC: Bölük, takım, cemaat.
  FEVERAN: 1. Kaynama, galeyân etme. 2. Damar, vurma, su fışkırtma.
  FEVK: Üst, üst taraf, yukarı (maddî-manevî)
  FEVKALÂDE: Âdetin üstünde, duyulmadık, görülmedik, olağanüstü.
  FEVKA’L-BEŞER: İnsanüstü.
  FEVKA’T-TABİA: Tabiatüstü.
  FEVREN: Çarçabuk, birden bire.
  FEVT: 1. Bir daha ele geçmemek üzere kaybetmek, elden çıkarma, kaçırma, 2. Ölüm.
  FEVZ: Galiplik, zafer, üstünlük, selamet, kurtuluş.
  FEVZ-İ AZÎM: Büyük kurtuluş, büyük selamet, büyük başarı.
  FEY’: Savaşta elde edilen mal ve ganimet.
  FEY’ÜZ GANÂİM: Savaşta elde edilen mallar ve ganimetler.
  FEYYAZ: Feyiz, bereket ve bolluk veren. Allah.
  FEYZ: 1. Suyun taşıp akması. 2. Bolluk, fazlalık, gürlük. 3. İlim, irfan.
  FEZÂ’: Korkma, dayanamama, ümitsizlik.
  FEZÂ: Uzay; ucu bucağı bulunmayan boşluk, kâinatın sonsuz genişliği.
  FEZÂİL: Faziletler, meziyetler, üstün özellikler.
  FEZÂİL-İ MÜTENEVVİA: Türlü hüner, marifet ve meziyetler.
  FEZLEKE: Hülâsa, netice, özet.
  FIKH-I HANEFİ: Hanefî fıkhı.
  FIKH-I İSLÂM: İslâm fıkhı.
  FIKIH-FIKH: 1. Bir şeyi anlayıp bilme, 2. Şeriat ilmi, şeriatın usül ve hükümleri, amelî ve şer’î meseleler bilgisi. Hukuk bilgisi.
  FIRAK: 1. Tümenler, alaylar, bölükler. 2. Partiler. 3. Takımlar, kalabalıklar, ehl-i sünnet ve cemaatten ayrılan mezhepler.
  FIRAK-I İSLÂMİYYE: İslâm fırkaları, mezhepleri.
  FIRKA: 1. İnsan kalabalığı grubu. 2. Tümen.
  FIRKA-İ NÂCİYYE: Selâmet yolunu bulmuş, Müslüman grubu.
  FISK U FÜCÛR: Sefahet ve günaha batma.
  FISK: 1. Hak yolundan çıkmak, Allah‘a karşı isyan etmek. 2. Sefahete dalma, ahlâksızlık, gü-nahkârlık.
  FITRA: Fitre: Ramazan’da bölünmeden verilmesi şer’ân vacip olan fıtr, sadaka.
  FITRAT: Yaratılış, huy, tabiat, mizaç.
  FITRAT-I MUHAMMEDİYE: Hz. Muhammed (s.a.v.)’in huyu, yaratılışı.
  FÎ EMRİLLÂH: Allah‘ın emrinde.
  FÎ SEBİLİLLAH: Allah yolunda, karşılık beklemeksizin.
  FÎ: 1. İçinde - de. 2. Tarih bildirir.
  FİDÂ: Bir esiri kurtarmak için verilen şey, fidye.
  FİDYE: Can kurtarma karşılığı verilen akçe vesaire.
  FİİL-Fİ’L: 1. İş, kâr, amel, Zamanla ilgili olup mânâya yol açan kelime. 2. Eylem.
  FİKR: 1. Fikir, düşünce. 2. İdrak, 3. Zihin, akıl. 4. Hatır.
  Fİ’L-İ HAKİKİ: Gerçek eylem, hakiki fiil.
  Fİ’L-İ İHTİYÂRİ: Yapılıp yapılmaması insanın kendi seçimine bağlı olan fiil.
  Fİ’L-İ KAVLÎ: Kavli fiil, sözle yapılan eylem.
  FİRÂK: 1. Ayrılık, ayrılma. 2. Hüzün, keder, sıkıntı.
  FİRÂSET: 1. Anlayışlı, çabuk seziş, 2. Binicilik, at yetiştirme bilgisi. 3. Yiğitlik, mertlik.
  FİRÂŞ: Döşek, yatak, şilte, hasır, halı.
  FİR’AVN: Firavun, eski Mısır hükümdarlarına verilen ünvan. 2. Tanrılık iddiasında bulunduğu için Hz. Musa’nın mücadele ettiği Mısır hükümdarı. 3. Çok kibirli, gururlu ve inat adam, Firavn.
  FUAD: Kalp, yürek, gönül.
  FUHŞ: 1. Haddini aşma. 2. Kötülük, namusa aykırı hareket.
  FUHŞ-U KELÂM: Edep ve terbiye dışı söz.
  FUKAHÂ (Fakih): Fakihler, İslâm hukukçuları, Fıkıh âlimleri.
  FUKARA: Fakirler, yoksullar.
  FUKARA-İ MÜSLİMÎN: Müslüman fakirler.
  FUKARA-İ SÂBİRİN: Sabreden, dayanan, oruç açmayan fakirler.
  FURKAN: 1. Hak ile batılı ayırmak, iyi ile kötüyü ayırd etmek. 2. Kur’ân-ı Kerim’in adlarından biri.
  FUSÛL: 1. Fasıllar, mevsimler. 2. Bölümler, kısımlar.
  FÜLÂN: Belirsiz bir şey, filan.
  FÜNÛN: 1. Nev’iler, çeşitler, sınıflar, tabakalar. 2. Hünerler, sanatlar, ilimler, fenler.
  FÜNÛN-I TABİİYYE: Tabiat ilminin çeşitleri.
  FÜRS Ü RÛM: İran ve Anadolu.
  FÜRS: 1. Farslılar, Fars milleti. 2. Eski İran.
  FÜRÛ’: Dallar, budaklar, ayrıntılar.
  FÜTUHÂT: Fetihler, zaferler.
  FÜTÛR: Zayıflık, gevşeklik, bezginlik, endişe.

   Forum Saati Cuma Mart 23 2018, 17:41