ALEVİ CANLAR FORUMU

ALEVİ CANLAR FORUMU-TASAVVUF ARAŞTIRMA ,PAYLAŞIM

Mart 2018

PtsiSalıÇarş.Perş.CumaC.tesiPaz
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

Takvim Takvim


  Alevilik-Bektaşi Sözlüğü > H

  Paylaş
  avatar
  alevi-veysel
  çalışkan üyeler

  Mesaj Sayısı : 998
  Kayıt tarihi : 23/02/09
  Yaş : 58
  Nerden : istanbul

  Alevi-Veysel Forumundaki Üyelerin Karekterleri
  üye karekteri: 1 kıdemli

  Alevilik-Bektaşi Sözlüğü > H

  Mesaj tarafından alevi-veysel Bir Çarş. Haz. 03 2009, 20:55


  HABÂİS: Kötülükler, kötü şeyler.
  HABÂSET: Kötülük, alçaklık, fenalık.
  HABB-HABBE: 1. Tane, tohum, 2. Parça.
  HABER-İ SÂDIK: 1. Doğru haber. 2. Peygamberimizin sözü, hadis.
  HABÎB: Sevgili, dost.
  HABİB-İ HÜDÂ: (Hüdâ’nın sevgilisi); Hz. Muhammed (s.a.v.).
  HABÎB-İ KİBRİYA: Kibriyanın sevgilisi. Hz. Muhammed (s.a.v.).
  HABİBULLAH: (Allah‘ın sevgilisi); Hz. Muhammed (s.a.v.).
  HABÎS: Kötü, alçak, pis.
  HABL: İp, urgan, halat.
  HABLÜ’L-METİN: Sağlam ip. İslâ-miyet, Kur’ân-ı Kerim.
  HABT: İptal etme, bozma, bozulma.
  HACALET: Utanma, utangaçlıkla şaşırma.
  HACCAC: 1. Irak valisi olup, Müslümanlara zulmeden Yusuf bin Sakifî’nin ünvanı. 2. Delil ile galip olan.
  HÂCET: İhtiyaç, gereklilik.DEF-İ HÂCET: Abdest bozma.ARZ-I HÂCET: Eksiğini, isteğini bildirme.
  HACR: 1. Men etme, yasak etme. 2. Kucak, oğuş, himaye.
  HACR-I TAHRÎM: Haramı yasaklamak.
  HADD: 1. Sınır. 2. Gerçek değer. 3. Şeriatçe verilen ceza.
  HADD-İ TAM: Tam sınırında, derecesinde, kıvamında.  HADES: 1. Yeni olma, sonradan olma. 2. Abdesti tazelemeyi gerektiren şey, manevî pislik.
  HÂDİ: 1. Hud’a yapan, hileci, aldatıcı. 2. Fena, bozuk.
  HÂDÎ: Hidayet eden, doğru yolu gösteren, mürşit.
  HADİS: Peygamberimizin sözü.
  HÂDİSÂT: Yeni olan şeyler, olaylar.
  HÂDİSÂT-I ACÎBE: Şaşılacak, garib olaylar.
  HÂDİSE: Yeni olan, sonradan olan şey, olay.
  HADİS-İ KUDSÎ: Mânâsı Allah tarafından vahyedilen, lafzı Peygamberimize ait hadis.
  HAFA: Gizlilik, kapalılık.
  HAFAYA: Gizli şeyler, sırlar.
  HAFAZA: 1. Muhafızlar, koruyucular, bekçiler. 2. Koruyucu melekler.
  HÂK İLE YEKSAN: Toprakla bir yıkık, harap, yerle bir.
  HÂK: Toprak.
  HAKAİK: Hakikatler, gerçekler.
  HAKAİK-İ SÂBİTE: Değişmez hakikatler.
  HAKAMEYN: İki hakem: Sıffîn vak’asında Hz. Ali ile Hz. Muaviye arasında hakem seçilen Amr b. Âs ile Ebu Musa el-Eş’arî.
  HAKAYIK: Hakikatler, gerçekler.
  HAKEM: Bir işte karar vermeye yetkili kişi.
  HAKÎKAT: 1. Bir şeyin aslı, mahiyeti. 2. Gerçek, doğru. 3. Sadakat kadirbilirlik. Sözlük anlamıyla söylenen söz.
  HAKÎM: 1. Âlim, bilgin. 2. Doktor. 3. Hikmeti bilen, filozof. (Allah‘ın isimlerinden)
  HÂKİM: Hakim, yargıç, hüküm veren, hükmeden, hükümran olan, üstün olan.
  HAKÎM-İ MUTLAK: Allah.KİTAB-I HAKÎM: Kur’ân.
  HÂKİMİYET: Hakimlik, üstünlük, egemenlik.
  HAKİR: İtibarsız, değersiz, önemsiz.
  HAKK: Doğruluk, insaf, hak. (Allah‘ın isimlerinden biri)
  HAKK-I MÜDAFAA: Savunma hakkı.
  HAKK-I MÜKTESEB: Elde edilmiş hak.
  HAKK-I ŞİRB: İçme, hayvan veya tarla için su olma hakkı.
  HAKKU’L-YAKÎN (HAKKE’L-YAKÎN): Bilgi ve marifet mertebelerinin en yükseği, bizzat yaşayarak elde edilen bilgi, gerçeğin özünü kavramak.
  HAKŞİNASLIK: Doğruyu, hakkı tanımak.
  HALÂL: 1. Dostluk. 2. İki nesne arası açık olmak.
  HALÂS: Kurtulma, kurtuluş.
  HALASKÂR: Kurtarıcı.
  HALÂVET: 1. Tatlılık, şirinlik. 2. Zevk.
  HALEF: Birinden sonra gelip onun yerine geçen kimse, ardıl.
  HALET: Hal, suret, keyfiyet.
  HALET-İ İHTİZAR: Can çekişme hali, sakınılacak hal.
  HALET-İ NEZİ’: Ölüm hali, sekarat-ı mevt.
  HALF: Yemin etmek.
  HALHAL: Kadınların ayak bileklerine taktıkları altın veya gümüş halka, ayak bileziği.
  HÂLIK: Yaratan, yaratıcı. (Allah‘ın isimlerinden)
  HALÎL: 1. Dost. 2. Zevc, koca.
  HALÎME: Yumuşak huylu kadın. (Peygamberimizin süt annesinin adı)
  HÂLİS: Hilesiz, katkısız, duru.
  HALK: Yaratma, yaratılma.
  HALK-I CEDÎD: Yeniden yaratılış.
  HALK-I DÜ CİHAN: İki cihanın halkı, ölüler ve diriler.
  HALT: 1. Karıştırma. 2. Uygunsuz söz söyleme.
  HALVET: 1. Yalnız kalma, tenhaya çekilme. 2. Tenha yer, ibadet için tenha hücre.
  HÂM: Çiğ, olmamış.
  HAM: Eğri, bükülmüş.
  HAMD Ü ŞÜKRAN: Allah‘ı minnet ve şükranla övme.
  HAMD: 1. Övgü, medh. 2. Allah‘a şükran hislerini bildirmek.
  HAME: 1. Yük. 2. Ana karnındaki çocuk.
  HAME: Balçık, çamur
  HAMEİN MESNUN: Değişken balçık.
  HÂMÎ: Himaye eden, koruyucu.
  HAMÎD: Allah‘ın adlarından.
  HÂMİD: Hamd eden, şükreden. (Hz. Muhammed (s.a.v.)’in lakabı.)
  HAMİE: Balçıklı, çamurlu.
  HÂMİL: 1. Yüklü. 2. Gebe.
  HÂMİLE: Gebe kadın.
  HÂMİŞ: Mektubun altına ilave edilen yazı, hâşiye, dipnot.
  HAMR: Şarap.
  HAMÛLE: 1. Yük. 2. Gemi yükü.
  HANEDAN: Kökten asîl ve büyük aile, ocak.
  HANİF: İslâmiyetten önce Allah‘ın birliğine inanan ve Hz. İbrahim dinine bağlı olan kimse.
  HÂRÂBAT: Harabeler, viraneler, meyhaneler. (Ziya Paşa’nın meşhur antolojisi).
  HARABE: Şehir ve ev yıkıntısı, virane.
  HARBÎ: 1. Harble ilgili. 2. Savaş yerinde bulunan ve Müslüman olmayan kimse. 3. Anlaşma yapılmamış düşman. 4. Tüfek doldurma âleti.
  HAREC: 1. Darlık, sıkıntı, zorluk. 2. Günah.
  HAREM: 1. Girilmesi serbest olmayan yer. 2. İhrama girilen yerden itibaren Kâbe’ye doğru olan kısım.
  HAREM-İ ŞERİF: Kâbe ve civarı.
  HARİKULÂDE: Olağanüstü, eşi görülmemiş.
  HARS: 1. Tarla sürmek. 2. Yarmak. 3. Ekin, kültür.
  HASÂNET: Bir bina veya yapının sağlamlığı.
  HASB: Göre, nazaran, gereğince.
  HASBE: Kızamık hastalığı.
  HASBE’L-ÂDE: Âdet gereği, alışıldığı gibi.
  HASBE’L-BEŞERİYE: İnsanlık gereği.
  HASBETEN LİLLAH: Allah rızası için.
  HASEB: Baba tarafından gelen soyluluk, asalet.
  HASED: Haset, kıskançlık, çekememezlik.
  HASENÂT: İyilikler, güzel işler.>>>>
  avatar
  alevi-veysel
  çalışkan üyeler

  Mesaj Sayısı : 998
  Kayıt tarihi : 23/02/09
  Yaş : 58
  Nerden : istanbul

  Alevi-Veysel Forumundaki Üyelerin Karekterleri
  üye karekteri: 1 kıdemli

  Geri: Alevilik-Bektaşi Sözlüğü > H

  Mesaj tarafından alevi-veysel Bir Çarş. Haz. 03 2009, 20:56

  HASENE: İyilik, güzel iş.
  HASF: Yere batma, ışığı sönme.
  HÂSIL: Husûle gelen, peyda olan, çıkan, üreyen.
  HÂSILA: Bir işten elde edilen sonuç.
  HÂSIL-I KELAM: Sözün özeti.
  HÂSİD: Haset edilen, kıskanç.
  HÂSİR: 1. Hasret çeken, meramına kavuşamayan. 2. Zarar görmüş.
  HASÎS: 1. Nekes, cimri. 2. Alçak, değersiz.
  HASLET: Tabiat, huy, yaratılış.
  HASR: 1. Sıkıştırma. 2. Etrafını çevirme, mahsus kılma, tahsis etme.
  HASR-I EVKAT: Bütün vakitlerini o işe verme.
  HASR-I NEFS: Kendini o işe adama.
  HASSA ORDUSU: Hükümdarın kendine mahsus ordusu.
  HÂSSE: Bir şeye mahsus olan kuvvet, duygu.
  HAŞERAT: 1. Küçük böcekler; Karınca, akrep, yılan gibi hayvancıklar. 2. Değersiz ve zararlı adamlar.
  HAŞÎN: Katı, sert, kırıcı, kaba.
  HÂŞİR: Toplayan, bir araya getiren.
  HAŞİYE: Dipnot.
  HAŞR Ü NEŞR: Toplayıp dağılma, haşir neşir.
  HAŞR: 1. Toplama. 2. Ölüleri diriltip mahşere çıkarma. 3. Kur’ân’-ın 59. sûresi.
  HAŞYETULLAH: Allah korkusu.
  HATA: 1. Yanlış, yanılma. 2. Günah.
  HÂTEM: Mühür.
  HATEMÜ’L-ENBİYA: Peygamberlerin sonuncusu: Hz. Muhammed (s.a.v.).
  HÂTİM: 1. Mühürleyen, mühürleyici. 2. Bitiren, sona erdiren.
  HÂTİME: Son, nihayet.
  HATT: 1. Çizgi. 2. Satır. 3. Yazı.
  HATT-I KUR’ÂN: Kur’ân yazısı.
  HAVÂİC: İhtiyaçlar.
  HAVÂRİYYÛN: Hz. İsa’nın oniki kişiden ibaret olan ashabı.
  HAVASS: 1. Hasseler, duyular. 2. Muhterem ve seçkin kişiler.
  HAVASS-I HAMSE: Beş duyu. (Görme, tatma, işitme, dokunma, koklama)
  HAVÂYİC-İ ASLİYE: Aslî ihtiyaçlar.
  HAVF VE RECA: Korku ve ümit.
  HAVF: Korku, korkma.
  HÂVİ: İhtiva eden, içine alan, şâmil, içeren.
  HÂVİYE: Cehennemin yedinci katı, en şiddetli yeri.
  HAVL: 1. Sene, yıl. 2. Etraf, çevre. 3. Kuvvet, kudret.
  HAYA: 1. Utanma, sıkılma. 2. Ar, namus, edeb. 3. Günahtan kaçınma.
  HAYAT: Dirilik, canlılık.
  HAYAT-I BÂKİYE: Ölümsüz hayat.
  HAYAT-I BEŞER: İnsan hayatı.
  HAYAT-I FÂNİYE: Geçici hayat.
  HAYLİ: Oldukça. Epeyce.
  HAYR Ü ŞER: İyilik ve kötülük.
  HAYR: İyi, faydalı, hayırlı.
  HAYRET: Şaşma, şaşırma, ne yapacağını bilmeme.
  HAYRHAH: Hayır sahibi.
  HAYRÜ’L-BEŞER: İnsanların hayırlısı Hz. Muhammed.
  HAYRÜ’N-NÂS: İnsanların hayırlısı.
  HAYSİYYET: Şeref, onur, itibar, değer.
  HAYSİYYET-İ EBEDİYYE: Edebî itibar.
  HAYT: İplik, lif, tel.
  HAYT-İ ESVED: Siyah iplik, fecir Zamanı yavaş yavaş silinen gecenin karanlığı.
  HAYTÜ’L-EBYAZ: Beyaz iplik, fecir Zamanı, ufukta bir çizgi şeklinde beliren ve giderek artan sabah ağartısı.
  HAYY: 1. Diri, canlı. 2. Allah‘ın isimlerinden.
  HAYYE ALE’L-FELÂH: Toplanıp felaha gelin, haydin felaha.
  HAYYE ALE’S-SALAH: Toplanıp namaza gelin, haydin namaza.
  HAYYÜ’L-KAYYÜM: Her an diri olan, yöneten, düzenleyen.
  HAYZ VE NİFAS: Aybaşı hali ve lohusalık.
  HAYZ: Kadınlarda aybaşı hali akıntısı.
  HAZER: Sakınma, kaçınma, korunma, çekinme.
  HAZF: Aradan çıkarma, kaldırma, giderme, silme, gizli tutma.
  HÂZIRA: 1. Şehirli. 2. Bir yere yerleşmiş. 3. Medeni.
  HÂZIRÛN: 1. Meydanda, gözönünde olanlar. 2. Hazır olanlar.
  HAZÎNE: Hazine, devlet malının saklandığı yer.
  HEBA: 1. Toz, zerre. 2. Boş, nafile.
  HEBÂEN MENSÛRA: Boşuna harcanarak.
  HEDEF: Maksat, amaç.
  HEDER OLAN: Boşa giden.
  HEDER: Boşa gitme, yok yere giden şey.
  HEDİY: Beytullah için getirilen kurbanlar.
  HEDY: Harem-i şerife götürülen kurban.
  HELÂK: 1. Mahvolma, ölme. 2. Harcanma. 3. Çok yorulma.
  HEMŞİRE: Kız kardeş.
  HENDESE: Geometri.
  HERC Ü MERC: Alt üst, karmakarışık, allak bullak.
  HERDEM: Her Zaman, daima.
  HEREM: 1. İhtiyarlama, kocama. 2. Mısır ehramlarından biri.
  HETK-İ HÜRMET: Saygının ortadan kalkması. Şer’an haram olanın bozulması.
  HEVÂ: 1. Heves, istek, arzu, sevgi, hoşlanma. 2. Nefsanî zevklere uyma.
  HEVÂ-İ NESÎM: Latif hava. Mâne-vî gıda.
  HEVAMM: 1. Böcekler, haşereler. 2. Yılan, pire, akrep gizli zararlı hayvanlar.
  HEVÂPEREST: Meşru olmayan lezzet ve heves peşinde olan.
  HEVDEC: Kadınların binmesi için deve üzerine yapılan küçük mahfel.
  HEY’ET: 1. Şekil, suret. 2. Görünüş. 3. Durum.
  HEY’ET-İ İCTİMAİYYE: Toplantı heyeti, sosyal durum.
  HEZL: 1. Eğlence, alay, şaka. 2. Latife. 3. Mizah.
  HIDK: Öç almak için kin besleme.
  HIFZ: Saklama, koruma, ezberleme.
  HIFZISSIHHA: Sağlığı koruma.
  HIKD: Kin tutma, öç almak için fırsat bekleme.
  HINZIR: 1. Domuz 2. Pis ve katı yürekli kimse.
  HIRMAN: Mahrumluk, ümitsizlik.
  HIRZ: 1. Sığınak. 2. Nazar boncuğu, nazar duası. 3. Tılsım.
  HISÂL: Huylar, mizaçlar, karekterler.
  HIŞM: Kızgınlık, öfke, gazap.
  HITBE: 1. Okunmuş. 2. Söz kesilmiş, nişanlı kız veya kadın.
  HIYAR: 1. Bir işi yapıp yapmamakta serbestlik, İslâm hukukunda alış-veriş hususunda muhayyerlik. 2. Hayırlılar, iyiler.
  HİBE: Bağışlama bağış.
  HİCAB: 1. Utanma, sıkılma. 2. Perde, hail, engel.
  HİCRÂN: 1. Ayrılık. 2. Unutulmaz acı keder.
  HİCRET: 1. Memleketten memlekete göç. 2. Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye hicreti, Miladın 622. senesi.
  HİCRET-İ SENİYYE-HİCRET-İ NEBEVİYYE: Peygamberimizin Mekke’den Medine’ye göçü.
  HİCV: Birini şiirle yermek, gülünç hale koymak, alay etmek.
  HİCVİYYE: Hicv sözü veya yazısı, taşlama.
  HİDAYET: Hak yola, doğru yola erme.
  HİDAYET-İ İLÂHİYYE: İlâhî hidayet, Allah‘ın doğru yola erdirmesi.
  HİKMET: 1. Hakimlik, bilgelik. 2. Sebep. 3. Felsefe.
  HİKMET-İ İLÂHİYYE: Allah‘ın hikmeti, yalnız O’nun bileceği iş.
  HİKMET-İ TEŞRİ: Kanun yapma hikmeti. Allah‘ın emir ve yasaklarında gözetilen Rabbanî incelikler.
  HİLAF: 1. Karşı, zıt. 2. Yalan.
  HİLÂFET: 1. Birinin yerini tutma. 2. Peygamberin vekilliği, halifelik.
  HİLÂFETEN: 1. Birinin yerine geçerek. 2. Halife olarak.
  HİLAF-I EDEB: Terbiye ve ahlâka aykırı.
  HİLÂL: Yeni ay.
  HİL’AT: Elbise, kaftan.
  HİL’AT-İ RİSALET: Peygamberlik elbisesi.
  HİLF: Yardımlaşma, ittifak, sözleşme.
  HİLKAT: 1. Yaratılış. 2. Tabiat.
  HİLKAT-İ ÂDEM: İlk insanın yaratılışı.
  HİLKAT-İ ARZ: Dünyanın yaratılışı.
  HİLL: 1. Hilal. 2. Hac Zamanında ihrama girilen yerin dışında kalan saha, haremin dışı.
  HİLM Ü HAYÂ: Yumuşaklık ve utanma duygusu.
  HİLM: Yumuşaklık, insanın tabiatında olan yumuşaklık duygusu.
  HÎN: An, Zaman, vakit, sıra.
  HİRFET: Sanat, meslek.
  HİSAB: Hesap, saymak, aritmatik.
  HİSAL-HISAL: Huylar, tabiatlar.
  HİSAR: 1. Kuşatma, etrafını alma. 2. Etrafı istihkamlı kale, bent.
  HİSS: Duyma kuvveti, duygu.
  HİSSE: Pay, nasip.
  HİSSEDÂR: Pay, hisse sahibi.
  HİSS-İ KABLELVUKU: Önsezi.
  HİSSÎ: His ile, duygu ile ilgili, duygusal.
  HİSSİYYAT: Duygular, sezişler.
  HİTAB: Bir veya daha fazla kimselere söz söyleme, nutuk.
  HİTAB-I ÂM: Umuma hitap, bir topluluğa söyleme.
  HİTAB-I EZELÎ: Başlangıçsız, çok eski söz.
  HİTÂM: 1. Son, nihayet. 2. Bitme, tükenme.
  HİTÂN: 1. Sünnet, sünnet etme. 2. Duvarlar, engeller.
  HİZB-HİZİB: 1. Kısım, bölük. 2. Taraftar. 3. Kur’ân cüzünün dörtte biri.
  HOD BE HOD: Kendi kendine, kendi başına.
  HOD: 1. Kendi. 2. Baş zırhı.
  HODGÂM: Bencil, egoist, kendini beğenmiş.
  HUB: Güzel, hoş, iyi.
  HUBB: Sevgi, muhabbet.
  HUBB-İ DÜNYA: Dünya sevgisi.
  HUBS: 1. Pislik. 2. Kötülük.
  HUCCÂC: Hacılar.
  HUCCET-HÜCCET: 1. Vesika, delil, senet. 2. Tanınmış bilginlere verilen ünvan.
  HUD’A: Aldatma, oyun hile.
  HUDÂ: Allah, yaratıcı.
  HUDDAM: Hizmetçiler.
  HUDUD: Sınırlar, hudutlar.
  HUDÛS: Sonradan olma.
  HUFFAZ: Ezberleyiciler, Kur’ân’ı ezbere bilenler.
  HUKUK: 1. Haklar. 2. Hakikatler. 3. Kanunların verdiği hak.
  HULASA: Bir şeyin, bir sözün özü, özeti.
  HULÂSA-İ KELÂM: Sözün özeti.
  HULD AZABI: Ahiratteki ebedî azab.
  HULD: 1. Sonu olmayan. 2. Ebedî devamlı.
  HULF: Verdiği sözü tutmama, yemininde durmama.
  HULK: Huy, tabiat.
  HULKUM: Boğaz, gırtlak, ağızdan mideye giden yol.
  HULÛD: Ölmezlik, süreklilik, devamlılık.YEVM-İ HULÛD: Kıyamet günü.
  HULÛM: 1. Rüyalar, hülyalar. 2. Düş azması.
  HULÛS: Halislik, saflık, gönül temizliği.
  HULÛS-İ NİYET: Halis, samimi niyet.
  HUMS: Beşte bir.
  HÛN: 1. Kan, dem. 2. Öldürme, öc.
  HUNEFA’: “Hanif”in çoğulu. Allah‘ın birliğine inananlar, Hz. İbrahim dininden olanlar.
  HURAFAT: Aslı, esası olmayan sözler ve rivayetler, hurafeler.
  HURAFE: Uydurma hikâye ve rivayet.
  HURDE: Değersiz şey, kırıntı.
  HUREMAT - HURMÂT - HURUMAT: Haram olan şeyler, dince yasak olan şeyler.
  HURÎ: 1. Cennet kızı. 2. Sevgili.
  HURÛC: Çıkma, çıkış, dışarı çıkma.YEVM-İ HURÛC: Kıyamet günü.
  HURÛF: Harfler.
  HURÛF-İ HECA: Alfabe harfleri.
  HURUF-İ MUKATTAA: Bazı surelerin başında bulunan ve ayrı ayrı okunan harfler.
  HURUM: Haramlar, dince yasak ,olanlar.
  HUSUS: İş, şekil, yol, konu.
  HUŞÛ: 1. Gönül alçaklığı, tevazu. 2. Korku ile sevgi arası durum, saygı.
  HUTAME: Cehennemin adlarından biri, Cehennemin beşinci tabakası.
  HUTUT: 1. Çizgiler. 2. Yazılar. 3. Yollar.
  HUZUR: 1. Hazır bulunma. 2. Rahat.
  HÜCCET: 1. Vesika, delil. 2. Seçkin âlimlere verilen ünvan.
  HÜCCETÜ’L-İSLÂM: İmam Gazali’nin lakabı.
  HÜCEYRE: 1. Küçük delik, oyuk. 2. Odacık, hücrecik.
  HÜCRE: 1. Odacık, göz. 2. Dokuların, organların en küçük parçası, hücre.
  HÜDA: 1. Doğru yol gösterme. 2. Hidayet etme. 3. Kur’ân-ı Kerim’in adlarından biri.
  HÜKEMA: Hakîmler, bilginler, filozoflar.
  HÜKM-HÜKÜM: Yargı, emir, komuta.
  HÜNSA: 1. Kendisinde hem erkeklik hem dişilik alâmeti bulunan kimse. 2. Aynı çiçekte erkeklik ve dişiliğin bulunması.
  HÜRRE: Cariye veya esir olmayan kadın.
  HÜSN Ü KUBUH: Güzellik ve çirkinlik.
  HÜSN: Güzel, iyi, güzellik, iyilik.
  HÜSNA: En güzel.
  HÜSN-İ AKİBET: Netice güzelliği.
  HÜSN-İ DİLÂRÂ: Gönül alıcı güzellik.
  HÜSRAN: 1. Zarar, ziyan. 2. Beklenilenin elde edilememesinden duyulan acı, mahrumiyet acısı.
  HÜVE: 1. O. 2. Allah.
  HÜVE’L-BÂKÎ: Bâkî kalan Allah‘tır.
  HÜZN-HÜZÜN: Gam, keder, sıkıntı.

   Forum Saati Cuma Mart 23 2018, 17:38