ALEVİ CANLAR FORUMU

ALEVİ CANLAR FORUMU-TASAVVUF ARAŞTIRMA ,PAYLAŞIM

Mart 2018

PtsiSalıÇarş.Perş.CumaC.tesiPaz
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

Takvim Takvim


  Alevilik-Bektaşi Sözlüğü > I-İ

  Paylaş
  avatar
  alevi-veysel
  çalışkan üyeler

  Mesaj Sayısı : 998
  Kayıt tarihi : 23/02/09
  Yaş : 58
  Nerden : istanbul

  Alevi-Veysel Forumundaki Üyelerin Karekterleri
  üye karekteri: 1 kıdemli

  Alevilik-Bektaşi Sözlüğü > I-İ

  Mesaj tarafından alevi-veysel Bir Çarş. Haz. 03 2009, 20:59

  ICL: Dana, sığır yavrusu.
  IDLÂL: Saptırma, azıtma.
  ISLAH: Düzeltme ve imâr etme.
  ISLAHAT: Düzeltmeler, tashihler, iyi hale getirme, mükemmelleştirme.
  ISTIFÂ: Seçme, ayıklama, süzme.
  ITLÂK: 1. Salıverme. 2. Boşama. 3. Soyutlama, söyleme, kullanma.
  ITNÂB: Konuşurken fazla tafsilât vermek, sözü gereğinden fazla uzatmak.
  IYÂN: Âşikâr, belli.
  IZTIRÂRÎ: Mecburiyet altında olan.
  İBÂD: Kullar.
  İBÂDÜ’R-RAHMÂN: Allah‘ın kulları.
  İBÂHE: 1. Mübah olmak. 2. Ateş söndürme.
  İBDÂ: 1. Meydana getirme. 2. Yaratma.
  İBKÂ: “Bekâ”dan: Devamlı kılmak.
  İBKÂM: Susturma, bir tartışmada ağız açamıyacak hale getirme.
  İBN: Oğul.  İBNULLAH: Allah‘ın oğlu. Hıristiyanlar Hz. İsa’ya İbnullah derler.
  İBRÂ: Bağışlanma, temize çıkma, aklanma.
  İBRET-ENGİZ: İbret verici.
  İBTİDÂ: Başlangıç, baş taraf.
  İBTİDÂ-İ KIRAAT: İlk okuma. Okumaya başlama.
  İBTİLÂ: Belaya uğramak, musibete düşmek, kötü şeye düşkünlük.
  İCÂBET: 1. Kabul etme. 2. Muvafakat etme.
  İCÂD U İBDÂ: Yapma ve yaratma.
  İ’CÂZ: 1. Aciz bırakma. 2. Mucize göstererek muhatabı cevap veremez duruma düşürme. 3. Aciz bırakma.
  İCÂZ: 1. Sözü kısa söyleme. 2. Az sözle çok mânâ anlatma.
  İCBÂR: Zorlama, cebretme.
  İCL: Dana, buzağı.
  İCMÂ: Dağınık şeyleri bir araya getirme, toplama.
  İCMÂ-I ÜMMET: Büyük fakihlerin dinle ilgili bir konuda görüş birliğinde olmaları.
  İCMÂL: Kısaltma, ihtisar, özet.
  İCTİMAGÂH: Toplantı yeri.
  İCTİNÂB: Çekinme, sakınma.
  İDÂRE-İ KELÂM: Sözü mümkün mertebe yürütmek, işi idare etmek.
  İDDET: Bekleme süresi. İslâm hukukunda kocasından boşanan bir kadının 100 gün, kocası ölen bir kadının 130 gün bekleme müddeti. Bu müddet geçmeden başkasıyla evlenemez.
  İDGÂM: Birbirine benzeyen iki harfi bir yazıp şeddeli okuma.
  İDHÂL: Dâhil etme, içine alma.
  İDLÂL: Dalâlete sokma, sapıtma.
  İDLÂL-İ İLÂHÎ: Allah‘ın kulu saptırması.
  İDRÂK: 1. Anlayış, akıl edinme. 2. Yetişmek, erişmek. 3. Olgunlaşma çağını bulma.
  ÎFÂ: 1. Ödeme, yerine getirme. 2. Bir işi yapma. 3. İş görme.
  İFK: İftira, iftira ekmek, Hz. Aişe’ye yapılan iftira.
  İFLÂH: Felâha, selâmete kavuşmak.
  İFNÂ:: Mahvetmek, yok etmek.
  İFRÂT: Haddi aşma, pek ileri gitme.
  İFRÂZ: Bütünden parça ayırma. Bölme.
  İFRÎT: Çetin cin, öfkeli insan.
  İFTİTAH TEKBİRİ: Namaza başlama tekbiri.
  İGÂSE: İmdada yetişmek, yardım etmek.
  İĞFÂL: Yanıltma ve aldatma.
  İĞTİSÂL: Gusletme.
  İĞVÂ: Ayartma, baştan çıkarma.
  İHÂTA: 1. Kuşatma, etrafını çevirme. 2. Geniş tam bilgi ve ihtisas.
  İHDÂS: Ortaya çıkarma.
  İHFÂ: Gizleme, saklama.
  İHLÂL: “Halel”den bozma, sakatlama, kusurlu hale getirme.
  İHLÂS: Samimiyet, doğruluk, riyasızlık. Kur’ân-ı Kerim’in 112. Sûresi.
  İHMÂL: Mühlet verme.
  İHRÂC: Çıkarmak.
  İHRÂM: Hacıların giydikleri dikişsiz elbise.
  İHRÂZ: Nail olmak, kazanmak, almak.
  İHSÂN: 1. İyilik etme. 2. Bağış, bağışlama. 3. Sağlamlaştırma.
  İHTİCÂC: Hüccet, delil göstermek.
  İHTİDÂ: Hidayete ermek, İslâm olmak.
  İHTİKÂR: 1. Haksız kazanç, aşırı kâr, vurgunculuk. 2. Hakarete katlanmak.
  İHTİLAF: Ayrılma, ayrışma, çözülme.
  İHTİLAF-I EDYÂN: Dinlerin ayrılıkları, farklı farklı oluşları.
  İHTİLÂM: Düş azması, uyurken cenabet olma.
  İHTİLÂT: Karışma, karışıp görüşme komplikasyon.
  İHTİRAS: Bir şeyi fazla arzulama ve ona fazla düşkünlük.
  İHTİRAZ: Sakınma, çekinme.
  İHTİRÂZÎ: Çekinme, sakınma ile ilgili.
  İHTİSAR: Kısaltma, icmâl etme.
  İHTİSAS: Özellik kazanma, uzmanlaşma.
  İHTİVA: İçine alma, içinde bulundurma, içerme.
  İHTİYAR: Seçme, seçilme.
  İHTİZÂZ: 1. Haz duymak, ferahlanmak. 2. Titreşim.
  İHVAN: Kardeşler, arkadaşlar, aynı tarikata mensup olanlar.
  İHYÂ: Diriltme, hayat verme.
  İKÂB: Ceza, azap, cezalandırma.
  İKAL: 1. Bağ. 2. Ayak bağı.
  İKÂLE: 1. İki tarafın isteğiyle alışverişi bozmak. 2. Dememiş iken “dedim” diye iddia etmek.
  İKÂME: Yerleştirmek, iskan etmek, vücuda getirmek.
  İKÂMET: İmamlık, halifelik, önderlik.
  İKÂNİYYE: Yakînî bilgiye tabi olanlar. Din ve bilginlerce ileri sürülen şeyleri delil aramaksızın doğru sayan anlayış.
  İKLÂB: Çevirme, bir halden başka bir hale döndürme.
  İKTİBAS: 1. Ödünç almak. 2. Bir kelimeyi, bir cümleyi veya bunların mânâlarını olduğu gibi alma, aktarma.
  İKTİDÂ: Uymak, tabi olmak.
  İKTİSAB: 1. Kazanma. 2. Tahsil etme. 3. Elde etme.
  İKTİSÂD: Ekonomi. Toplumun tutumluluğu.
  İKTİZA: 1. Lazım gelme, gerekme. 2. İşe yarama, yararlık.
  ÎLÂ: 1. Yemin etmek. 2. Erkeğin, bir müddet karısına yaklaşmaması. için yemin etmesi. 3. Sıkıntı ve derde uğrama.
  İLÂF: Ülfet ettirme, ülfet ettirilme, alıştırma, uzlaştırma.
  İLÂH: Mabud, tanrı.
  İ’LÂ-YI KELİMETULLAH: Allah‘ın adını yüce tutmak.
  İLHÂD: 1. Dinsizlik, inanç bozukluğu. 2. Allah inancından ayrılış, tevhid inancından ayrılma.
  İLLET: Hastalık, sebep, gaye, hedef.
  İLLET-İ ÛLÂ: Birinci sebep, ilk sebep.
  İLLET-İ VÜCÛD: Varlık sebebi.
  İLLİYYET: Sebep ile ilgili, sebeplilik.
  İLME’L-YAKÎN: İlmî bilgi. Kesin bilgi.
  İLM-İ FERÂİZ: İslâm hukukunda miras taksimi ile ilgili bilim dalı.
  İLM-İ HÂL: İslâm dininin her Müslüman için bilinmesi gereken temel bilgileri.
  İLM-İ HEY’ET: Astronomi ilmi.
  İLM-İ HİKMET: Düşünce bilgisi, felsefe.
  İLM-İ LEDÜNN: Gayb ilmi, Allah‘ın sırlarına ait ilim.
  İLM-İ MEÂNÎ: Meânî ilmi, belagat.
  İLM-İ TEVHİD: İlm-i kelâm.
  İLM-İ USÛL ve AKÂİD: Usûl ve akâid ilmi.
  İLM-İ VEHBÎ: Allah tarafından verilen ilim.
  İLTİBAS: Benzeyen şeyleri birbirine karıştırma. Şaşırıp yanılma.
  İLTİCA: Sığınma.
  İLTİZAM: 1. Kendisi için gerekli sayma. 2. Bilerek, isteyerek taraf tutma.
  İLZAM: Delil göstererek muhalifi susturmak.
  İ’MÂL: Yapma, işleme, iş yapma.
  İMÂLE: 1. Bir tarafa meylettirmek, bir tarafa eğmek. 2. Bir heceyi vezne uydurmak için uzatarak okumak.
  İMDÎ: Artık, bu halde, böyle olduğu halde.
  İMKÂN VE CÜNÛB: Mümkün ve gereklilik.
  İMLÂ: Doldurma, yazdırma.
  İMSÂK: 1. Oruca başlama Zamanı. 2. Kendini tutmak, bir şeyden el çekmek.
  İMTİNA: Çekinme, vazgeçip geri durma.
  İMTİSÂL: Örnek kabul etme.
  İNÂBE: 1. Günahlardan vazgeçip Hak yola dönmek. 2. Bir mürşidden el alıp yerine geçme.
  İNADİYYE: Eşyanın hakikatini inkâr etme felsefesine bağlılık.
  İN’ÂM: İhsan, nimet verme.
  İNÂS: Kadınlar, kızlar.
  İNÂYET: 1. Dikkat, gayret, özenme. 2. Lütuf, ihsan, iyilik.
  İNDAllah: Allah yanında.
  İNDE’L-CUMHUR: Çoğunluğun yanında, çoğunluğun nazarında.
  İNDE’L-HÂCE: İhtiyaç Zamanında.
  İNDİRAC: İçine konma, arasına sıkışma. Derecelenme.
  İNDİYYE: Kendi görüşüne tabi olan.
  İNFAK: Nafaka verme, besleme, geçindirme.
  İNFİSÂL: 1. Ayrılma, 2. Azledilme, işinden uzaklaşma.
  İNFİTÂR: Yarılma, açılma.
  İNHİRÂF: Doğru yoldan sapma.
  İN’İKÂS: Bir yere çarpıp geri dönme, aksetme.
  İNKÂR: Tanımama.
  İNKIBÂZ: 1. Büzülüp toplanma, çekilme. 2. Kasvet, keder, sıkıntı. 3. Kabızlık, peklik.
  İNKILÂB: Bir halden başka bir hale dönme.
  İNKIRAZ: Tükenme, blitme, kırılıp yok olma.
  İNKITÂ: Kesilme.
  İNKIYÂD: Boyun eğme, mutî olma, itaat etme.
  İNKİŞÂF: Gelişme, ilerleme.
  İNS U CİN: İnsan ve cin.
  İNS: İnsan.
  İNŞÂ: Yapma, vücuda getirme.
  İNŞİKÂK: İkiye ayrılma, yarılma.
  İNŞİRAH: Ferahlamak, sevinç duymak.
  İNŞİRAH-I SADR: Vicdan ferahlığı,vicdan huzuru.
  İNTAK: Nutka getirmek, söyleme yeteneği olmayanı söyletmek.
  İNTİBAK: Uyma, uygun hale gelme. Edebiyatta iki zıd şeyin ortak özelliğini bulup birleştirme.
  İNTİFÂ: Fayda sağlama, menfaatlanma.
  İNTİŞÂR: Yayılma.
  İNZÂL: İndirme, indirilme.
  İNZÂL-İ MENÎ: Üreme organından meni çıkması.
  İNZÂR: Korkutmak, sakındırmak.
  İ’RÂB: 1. Düzgün konuşma ve hakikatı belirtme. 2. Arapça kelimelerin sonundaki harf veya harekenin değişmesi.
  İRÂDE-İ CÜZ’İYYE: Allah tarafından insanın yetkisine bırakılan cüz’î irade. İnsan iradesi.
  İRÂE: “Rü’yet”ten: Gösterme, tayin etme.
  İ’RÂZ: Yüz çevirme, başka tarafa dönme.
  İRBE: Kadına ihtiyaç duymayan erkek.
  İRCA’: Döndürme, geri çevirme.
  İRS: 1. Ölen kişinin mirasçılarına kalan mal veya para. 2. Veraset, soya çekim.
  İRŞAD: Doğru yolu gösterme.
  İRTİCÂ’: Gerilik, geriye gitme, eskiyi isteme.
  İRTİDÂD: Din değiştirme, dinden çıkma, dinden dönme.
  İRTİFÂ’: Yükseklik, yükselme.
  İRTİHÂL: Vefat etmek, ölmek.
  İRTİKÂB: 1. Kötü bir iş işleme. 2. Rüşvet yeme.
  İS’ÂF: Birinin isteğini kabul edip yerine getirme.
  ÎSÂL: Ulaştırma, vardırma.
  İSKÂT: (Sükut’tan) Susturma.
  İSKAT: 1. Düşürme, aşağı alma. 2. Hükümsüz bırakma, iptal etme.
  İSKAT-I CENİN: Çocuk düşürme.
  İSM-İ ÂZAM: Allah Teâlâ’nın en büyük adı.
  İSM-İ FAİL: İş yapan kimse.
  İSM-İ HÂS: Özel isim.
  İSNAD-I MECAZÎ: Mecazî isnad, bir sözün mecaz anlamını tercih etmek.
  İSNEYN: 1. Pazartesi günü. 2. İki.
  İSRA: Gece yürüyüşü, yürütme.
  İSTİÂB: İçine alma, kaplama.
  İSTİÂRE: 1. Ödünç alma. 2. Bir kelimenin mânâsını muvakkaten başka bir kelime hakkında kullanma.
  İSTİÂRE-İ TEMSİLİYYE: Teşbihin esas unsurlarından biri ile yapılan benzetme.
  İSTİÂZE: “Eûzü billâhi mineşşeyta-nirracîm” sözünü söyleyerek Allah‘a sığınma, eûzü çekme.
  İSTİB’ÂD: Uzaklaşma, uzaklaştırma, akıl dışı sayma.
  İSTİ’DÂD: 1. Alışma, ünsiyet. 2. Kabiliyet.
  İSTİDLÂL: Bir delile dayanarak bir şeyden netice çıkarmak. Delil getirerek anlamak.
  İSTİDRÂC: 1. Derece derece yükselmeyi istemek. 2. Fâsık veya kâfir olduğu belli bir şahsın gösterdiği harika.
  İSTİDRÂK: Yetişme, nail olma.
  İSTİFA: Memuriyetten azlini istemek.
  İSTİFHAM: Anlamaya çalışmak, soru sormak, soru.
  İSTİFHAM-I İNKÂRÎ: Olumsuzu pekiştiren soru şekli. “Hiç yapar mı?” ifadesindeki gibi.
  İSTİGÂSE: 1. Yağmur isteme, yağmur duası etme. 2. Yardım ve imdad isteme.
  İSTİĞFÂR: Af talep etme.
  İSTİĞNA: Gönül tokluğu.
  İSTİĞRAK: Bir şeyi baştan aşağı kaplamak. Tasavvuf erbabının vecde gelip kendinden geçmesi. İstiğrak lâmı: Bir cinsin bütün bireylerini içine alan belirtme edatı, lâm-ı tarif, diğer adıyla harfi tarif.
  İSTİHBÂR: Haber ve bilgi alma.
  İSTİHFÂF: Hafife alma, önem vermeme, hor görme.
  İSTİHLÂK: Tüketme, kullanarak yok etme.
  İSTİHSÂL: Üretmek, hâsıl etmek, çoğaltmak.
  İSTİHSÂN: Beğenme, iyi ve güzel bulma.
  İSTİHZÂ: Alay etmek.
  İSTİKBÂL: 1. Gelecek Zaman. 2. Gelen bir kimseyi karşılamak.
  İSTİKRÂ: 1. Gezme, dolaşma, âvârelik, konuklama. 2. Bir şey hakkında etraflı bilgi edinme.
  İSTİKRÂH: Kerih ve kötü görmek, tiksinmek bir şeyi beğenmemek, bir şeyi zorla yapma.
  İSTİLÂ: Bir yeri kuvvet kullanarak ele geçirmek.
  İSTİ’LÂM: 1. Selâm vermeyi isteme. 2. Kâbe’yi tavaf esnasında Hacerü’l-Esved’i selâmlamak.
  İSTİ’MÂL: Kullanma.
  İSTİMDÂD: Yardım isteme.
  İSTİMRÂR: Devamlılık.
  İSTÎNÂF: 1. Yeniden başlama. 2. Bidayet mahkemesinde verilen bir hükmün bir üst mahkemeye başvurarak feshini isteme.
  İSTİNÂFİYYE: 1. Yeniden başlamaya ait. 2. İstinaf mahkemesine ait. 3. Arapça’da bir soruya cevap anlamında bulunan cümle.
  İSTİNBÂT: Bir iş veya sözden gizli bir anlam çıkarmak, tahmin etmek.
  İSTİNBÂT: Bir söz veya işten gizli bir mânâ çıkarma, zımnen, açık olmayarak, dolayısıyla anlama.
  İSTİNKÂF: Kabul etmeme, yüz çevirme, çekimser kalma, reddetme.
  İSTİNSÂH: Nüshasını çıkarma, bir sûretini çıkarma, kopye etme.
  İSTİSÂL: Kökünden sökmek.
  İSTİSHÂB: “Sohbet”den: Yanına alma, yanına alınma.
  İSTİSKÂ: 1. Su isteme. 2. Yağmur duasına çıkma. 3. Vücudun bir yerinde su toplanması.
  İSTİŞÂRE: Müşavere etme, danışma.
  İSTİŞHÂD: 1. Şahid gösterme. Delil getirme, belge. 2. Şehid olma.
  İSTİTÂAT: Güç yetirme, kudret.
  İSTİTÂR: Örtünmek, kapanmak.
  İSTİVÂ: 1. Müsavî olma, denk olma. 2. Düz olma, düzlük. 3. Kaplama, örtme. 4. Ortada ve tam bir derecede bulunma.
  İSTÎZÂN: İzin isteme.
  İŞ’ÂR: 1. Yazı ile haber verme. 2. Anlatmak, bildirmek.
  İŞKİL: Kuşku, zan.
  İŞMÂM: “Şemm”den. 1. Koklatma, koklatılma. 2. Tecvid ıstılâhında harfin zamme harekesine işaret etme.
  İŞRÂK: “Şark”tan: 1. Güneşin doğması ve etrafı ışıklandırması. 2. Parlama, ışıklandırma.
  İŞTİÂL: Alevlenme, tutuşma.
  İŞTİBÂH: Şüphelenme, şüpheye düşme.
  İŞTİGÂL: Meşguliyet, uğraşma.
  İŞTİHÂR: Şöhret bulma, ün kazanma.
  İŞTİKÂK: Bir kökten parçalara ayrılmak. Türeme.
  İŞTİRA: Satın alma.
  İŞTİYAK: Fazla arzu ve şevk. Hasret çekmek, özlemek.
  İTÂB: Azarlama, tekdir etme.
  İ’TİKÂF: Bir yere çekilip tek başına ibadetle meşgul olmak.
  İ’TİNÂ: Çok dikkat etme, özenme.
  İ’TİZÂL: 1. Bir tarafa çekilme. 2. İşten çekilme. 3. Vâsıl b. Ata’nın kurduğu Mutezile mezhebini benimseme. 4. Takımdan ayrılma.
  İ’TİZÂR: Özür dileme.
  İTKAN: 1. Muhkem, sağlam kalma. 2. İnanma, emin olma.
  İTLÂF: Telef etmek, ziyan etmek.
  İTMÂM: Tamamlama, ikmâl etme.
  İTMİ’NÂN: Emin olma, güvenme. Kalbin mutmain olması. Gönülden inanma.
  İTTİBÂ: Tâbi olma, uyma, ardısıra gitme.
  İTTİHAD: Birlik, beraberlik.
  İTTİKÂ: Sakınma. Takva ehlinden olma.
  İTTİRAD: Düzenli, uygun biçimde sıra ile birbirini izleyen. Biteviye.
  İTTİSÂF: Vasıflanmak, bir sıfat sahibi olmak.
  İVAZ: Karşılık olarak verilen şey, bedel.
  İVME: Acele etme, koşma.
  İZÂFET: 1. İki şey arasındaki ilgi, bağ. 2. İsim tamlaması, isim takımı.
  İZÂHÂT: Açıklamalar.
  İZÂLE: Giderme, def etme, yok etme.
  İZÂN: Zekâ, anlayış.
  İZÂR: Belden yukarıya mahsus örtü, peştemal, futa.
  İZMÂR: Gizleme, saklama.
  İZMİHLÂL: Yok olma, mahvolma.
  İZZET: Değer, şeref, saygınlık.

   Forum Saati Cuma Mart 23 2018, 17:42