ALEVİ CANLAR FORUMU

ALEVİ CANLAR FORUMU-TASAVVUF ARAŞTIRMA ,PAYLAŞIM

Mart 2018

PtsiSalıÇarş.Perş.CumaC.tesiPaz
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

Takvim Takvim


  Alevilik-Bektaşi Sözlüğü > K

  Paylaş
  avatar
  alevi-veysel
  çalışkan üyeler

  Mesaj Sayısı : 998
  Kayıt tarihi : 23/02/09
  Yaş : 58
  Nerden : istanbul

  Alevi-Veysel Forumundaki Üyelerin Karekterleri
  üye karekteri: 1 kıdemli

  Alevilik-Bektaşi Sözlüğü > K

  Mesaj tarafından alevi-veysel Bir Çarş. Haz. 03 2009, 21:01

  KABİH-KABİHA: Çirkin, yakışıksız, fena, ayıp.
  KÂBİL: 1. Kabul eden, kabul edici. 2. Olan, olabilir.
  KABİLİYET: Anlama, anlayış, kabul edebilirlik, alabilirlik.
  KABİR: Mezar, ölünün gömüldüğü yer.
  KABZ: 1. El ile tutma, avuç içine alma, kavrama. 2. Bir malı teslim alma. 3. Peklik, kabız.
  KABZA: 1. Tutacak, tutanak yeri, sap. 2. Bir avuç, bir tutam, bir el dolusu şey. 3. Pençe.
  KADEM: 1. Ayak, adım. 2. Yarım arşın uzunluğunda bir ölçü. 3. Uğur.
  KADER: Cenab-ı Hakk’ın kâinatta mevcut her şeyin bütün özelliklerini ezelden bilip takdir etmesidir.
  KADÎM: 1. Eski. 2. Öncesini bilir kimse bulunmayan, öncesi bilinmeyen şey. Başlangıcı olmayan, ötedenberi mevcut bulunan.
  KADİR-İ MUTLAK: Mutlak güçlü (Allah).
  KADİR-U KAYYUM: Kadir ve Kayyum (Allah).
  KADR: 1. Değer, itibar, onur, haysiyet, meziyet. 2. Rütbe, derece.



  KÂFÎ: Elveren, yetişen, yeter.
  KÂFİR: 1. Hakk’ı tanımayan, bilmeyen, 2. Allah‘ın varlığına ve birliğine inanmayan. 3. Küfreden, küfredici. 4. İyilik bilmeyen, nankör.
  KAHHÂR: 1. Ziyadesiyle kahreden, kahredici, yok edici, batırıcı. 2. Allah‘ın isimlerinden biri.
  KAHIR: 1. Aşırı üzüntü, acı, keder. 2. Ezici davranış, zulüm. 3. Baskı ile iş gördürme, zorlama.
  KÂHİN: 1. Gaipden haber verme iddiasında bulunan kimse, falcı. 2. İlkel dinlerin ruhani reisleri.
  KÂHİR: 1. Kahreden, zorlayan. 2. Üstün gelen, ezen, ezici. 3. Yok eden, ortadan kaldıran.
  KAHR: 1. Zorlama, zorla bir iş gördürme. 2. Üstün gelerek mahvetme, batırma, ezme. 3. Çok kederlenme, çok üzüntü duyma.
  KAİDE: 1. Esas, temel. 2. Usul, nizam, kural. 3. Taban. 4. Ayaklık. 5. Yaprakların köke birleştiği yer.
  KAİDE-İ KÜLLİYYE: Açık, sarih olan hükümler, genel kurallar.
  KAİL: 1. Söyleyen, diyen. 2. Razı olmuş, boyun eğmiş.
  KAL’: Koparma, koparılma, sökme, sökülme, çıkarılma, temelinden çekip atma.
  KALBEDEN: Değiştiren, çeviren.
  KALP: 1. Yürek. 2. Yürek hastalığı. 3. Gönül. 4. Her şeyin ortası, ehemmiyetli, alıcı noktası, değiştirme, çevirme.
  KÂM: 1. Meram, arzu, istek, amel. 2. Lezzet, zevk.
  KAMER: Ay.
  KÂMİL: 1. Bütün, eksiksiz, tam. 2. Kemale ermiş, olgun. 3. Geniş bilgili, kültürlü, bilgin.
  KANÛN: Devletin yasama kuvveti tarafından herkesçe uyulmak üzere konulan her türlü nizam, kaide.
  KARÂBET: Soyca yakınlık, hısımlık, akrabalık.
  KÂRBÂN: Kervan.
  KÂRHÂNE: 1. İş yeri, iş yapılan yer, dükkan.
  KÂRİ’: 1. Kıraat eden, okuyan, okuyucu. 2. Kur’ân’ı usulünce okuyan.
  KÂRİA: 1. Pek şiddetli rüzgâr, 2. Ansızın gelen büyük belâ. 3. Kıyamet. 4. Belâdan kurtulmak üzere okunan “el-Kariâtü” sûresi.
  KARÎB: Yakın, yakın olan, uzak olmayan, soyca yakın.
  KARÎN: 1. Yakın. 2. Bir şeye sahip olan, bir şeye nail olan. 3. Hısım, komşu, arkadaş gibi yakın.
  KARÎNE: Karışık bir iş veya meselenin anlaşılmasına yarayan hal, ipucu.
  KARÎNE-İ MANİA: Kelimenin gerçek anlamında alınmasına engel olan ipucu.
  KARN: 1. Boynuz. 2. Yüz yıllık Zaman. 3. Vakit, Zaman. 4. Yaşıt, bir yaşta olan.
  KARÛN: 1. İsrailoğullarında zenginliği ile meşhur olan bir insan. Krezüs. 2. Çok zengin.
  KARYE: Köy.
  KARZ: 1. Ödünç verme, ödünç alma. 2. Ödünç verilen veya alınan şey, borç.
  KARZ-I HASEN: Faizsiz verilen borç.
  KASEM: Yemin, and.
  KASIR: 1. Kısa. 2. Küsur.
  KÂSİB: Kesbeden, kazanan, kazanmak için çalışan, kazanç sahibi.
  KASÎDE: Onbeş beyitten aşağı olmamak, bütün beyitlerin ikinci mısraları en başta bulunan mısra ile kafiyeli bulunmak ve daha çok büyükleri övmek üzere yazılan nazım. Koçaklama.
  KASR: 1. Kısa kesme, kısaltma, kısma. 2. Azaltma, kesme, eksiklik. 3. Köşk, saray, 4. Tahsis. 5. Kıraatte uzatmadan okumak.
  KASR-I SALÂT: Seferde olan bir kimsenin dört rekatlı namazı ikişer rekat kılmakla namazı kısaltması.
  KASVET: 1. Katılık, sertlik. 2. Merhametsizlik, acımasızlık. 3. Sıkıntı, gönül darlığı.
  KÂŞİF: Keşfeden, bulan, meydana çıkaran.
  KAT’: 1. Kesme, biçme. 2. Halletme, karar verme, sona erdirme, bitirme.
  KATİL: 1. Katleden, öldüren. 2. Adam öldüren kimse.
  KATL: Öldürme.
  KATL-İ ÂM: Halkı bütünüyle kılıçtan geçirme.
  KAVÂİD: Kaideler, usüller, kurallar.
  KAVÂİD-İ KÜLLİYYE: Genel kaideler, kurallar.
  KAVÎ: 1. Kuvvetli, güçlü. 2. Güvenilir, sağlam.
  KAVL (Kavil): Lakırdı, söz, söz atma.
  KAVL-İ İLÂHÎ: İlâhî söz.
  KAVLÎ: Söz ile ilgili, söz olarak, sözde.
  KAVM: 1. İnsan topluluğu. 2. Bir peygamberin gönderildiği topluluk.
  KAYD: 1. Bağlanma, bağlayacak şey. 2. Bir yere yazma. 3. Sınırlama, belirtme. 4. Önem verme, unsurlama.
  KAYD-İ HAYAT: Yaşadığı sürece, ölene dek.
  KAYLULE: Öğle uykusu.
  KAYSER: Eski Roma ve Bizans imparatorlarının lakabı, hükümdar.
  KAYYUMİYET: Kendiliğinden eze-lî ve ebedî olarak var olmak.
  KAZÂ: 1. Allah‘ın ezeldeki hükmü 2. Kadılık (ilçe) merkezi. 3. Kadılık etme işi, mahkemenin kararı, hükmü. 4. Yapma, yapılma, işleme. 5. İstemeden yapılmış bir kötülük.
  KAZAYA: Kaziyeler, önermeler, işler, meseleler.
  KAZF: İftira etmek, isnat etmek, kadına zina isnat etmek.
  KÂZİF: Bir kadına zina suçu isnat eden.
  KAZİYYE: 1. İş, mesele, dava. 2. Önerme.
  KAZİYYE-İ BEDİHİYYE: Bedîhî kaziyye, isbata muhtaç olmayan açık hüküm.
  KAZİYYE-İ MUHKEME: Kesin hüküm, değişmez ilke.
  KEBAİR: Büyük günahlar.
  KEBÎRE: Büyük günah.
  KEBÎRU’L-MÜTEÂL: Açık ve gizli her şeyi bilen, büyük ve yüce olan. Allah Teâlâ.
  KEF: Köpük.
  KEFARET-KEFFARET: İşlenen bir günaha, bir yeminin bozulmasına karşılık verilen sadaka.
  KEFERE: Kâfirler, inanmayanlar.
  KEHANET: Kâhinlik, gaipten haber verme, falcılık.
  KEHLE: Bit.
  KELÂLE: 1. Akrabalığı uzaktan olma. 2. Yorulma, tükenme. 3. Bıçak kör olma.
  KELAM: 1. Söz, söyleyiş, nutuk. 2. Dil, lehçe. 3. Kelâm ilmi, İslâmî inanç meselelerinden bahseden ilim.
  KELÂM-I NEFSÎ: İçten kendi kendine konuşma. Cenab-ı Hakk’ın harf, ses ve söz olmaksızın zatî kelamı.
  KELÂMÎ: 1. Sözle ilgili, söze ait. 2. Kelamcılar yolu.
  KELAMULLAH: Allah sözü, Kur’-ân-ı Kerim.
  KELB: Köpek.
  KELB-İ AKUR: Salar, azgın, ısırıcı köpek.
  KELB-İ MUALLEM: Ava alıştırılmış köpek.
  KELEPİR: Zahmetsiz, ücretsiz, çok ucuz ele geçen.
  KEMAL: 1. Olgunluk, olma. 2. Eksiksizlik, tamlık. 3. Değer, baha. 4. Bilgi, fazilet.
  KEMALAT: Faziletler, olgunluklar, insanın bilgi ve güzel ahlâkça tam ve olgun olması.
  KEMMİYET: 1. Sayı. 2. Nicelik. 3. Tekillik veya çoğulluk.
  KERAHET: 1. İğrenme, istemeyerek zor altında yapma. 2. Şeriatin yasaklamadığı fakat harama yakın olma ihtimali olan ve çekinilmesi gereken husus.
  KERAMAT: Kerametler, velilerin olağanüstü işleri.
  KERH: İğrenme, tiksinme, istemeyerek zor altında yapma.
  KERHEN: İstemeyerek, tiksinerek, zor altında kalarak yapma.
  KERİH: İğrenç, tiksindirici, pis kokan.
  KERÎM: Kerem sahibi, cömert, ulu, büyük.
  KERR Ü FER: Muharebede geri çekilerek tekrar hücuma geçme.
  KERR: Çekilme ve yeniden hücum etme.
  KESAD: 1. Kıtlık, yokluk. 2. Sürümsüzlük, alış-veriş durgunluğu.
  KESAFET: 1. Sıkılık, tokluk. 2. Kalınlık, yoğunluk. 3. Saydam olmama. 4. Koyuluk. 5. Kalabalık.
  KESB: 1. Kazanma, kazanç, edinme. 2. Geçimi sağlama için kullanılan âlet veya iş.
  KESBÎ: Sonradan, kazanılarak olan.
  KESRET: 1. Çokluk, bolluk, ziyadelik. 2. Kalabalık.
  KEŞF: 1. Açma, meydana çıkarma, gizli bir şeyi bulma, bir sırrı öğrenme. 2. Allah tarafından ermişlere ilham edilen gizliyi bilme yetisi.
  KEŞİŞ: Karabaş, evlenmez rahip, manastır rahibi.
  KETM: Gizleme, sır tutma, söylememe.
  KEYFEMAYEŞA: Nasıl isterse.
  KEYFEMETTEFAK: Rastgele, her nasıl rastlarsa.
  KEYFİYET: 1. Nitelik, bir şeyin nasıl olması. 2. Bir olayın geçişi. 3. Madde, iş.
  KEZA: Böyle, böylece, bu dahi böyle.
  KEZALİK: Keza, bu da öyle, böylece.
  KEZZAB: Çok yalancı, çok yalan söyleyen.
  KIBLE: Namazda yönelinen taraf, Kâbe’nin bulunduğu taraf.
  KILADE: Gerdanlık.
  KILLET: Azlık, kıtlık.
  KIRAAT-İ ÂSIM: Âsım kırâeti, bizim kırâetimiz.
  KIRÂET: Okuma, ibare sökme, düzgün ve sürekli okuma. Kur’ân okuma.
  KIRÂET-İ AŞERE: Kur’ân’ın on kırâet üzere okunması. Kırâet imamları şunlardır: Nafi, İbn Kesir, Ebu Amr, İbn Amir, Asım, Hamza, Kisaî, Ebu Cafer, Yakub ve Halef.
  KIRAN: 1. Yakınlık. 2. İki gezegenin bir burçta bulunması.
  KIRTAS: Kâğıt.
  KISAS: Kıssalar.
  KISAS: Öldürmenin öldürme, yaralamanın yaralama ile cezalandırılması: Göze göz, dişe diş gibi.
  KISAS-I ENBİYA: Peygamberlerin kıssaları.
  KISM: Parçalara ayrılmış şeyin her parçası, çeşit.
  KISSA: Anlatılan gerçek veya uydurma olay, hikâye.
  KISSÎS: Keşiş.
  KIST: Ölçü ve tartıda doğru davranma. 2. Pay, parça. 3. Parça parça verilen bir şeyin bir defada ödenmesi.
  KISTAS: Terazi, ölçü, ölçü birimi.
  KIT’A: En az iki beyitten meydana gelmiş olan nazım parçası.
  KITAL: Vuruşma, savaş.
  KIYAM: 1. Kalkma, ayakta durma, ayağa kalkma. 2. Namazın ayakta kılınan kısmı. 3. Bir işe kalkışma. 4. Karşı koyma, ayaklanma.
  KIYAMET: Ölümden sonra dirilme, kıyamet günü.
  KIYAS MAA’L-FÂRIK: Birbirine benzemeyen şeyler arasında yapılan kıyas.
  KIYAS: 1. Bir şeyi bir şeye benzeterek veya ona göre tutarak hüküm verme. 2. Benzetme, genel kurala uydurma. 3. Hakkında âyet ve hadis olan benzerlerine göre hükmetme.
  KIYAS-I CELÎ: Açık ve belirli olan kıyas.
  KIYAS-I FÂSİDE: Yanlış, bozuk, geçersiz kıyas.
  KIYAS-I HAFİ: Gizli, belirsiz kıyam.
  KIYASÎ: Kıyasan uygun olan.
  KIYMET: Değer, tutar, bedel, itibar, onur.
  KİBR: Büyüklük, büyük olma, büyüklük taslama, yüksekten bakma.
  KİBRİYA: 1. Büyüklük, ululuk. 2. Allah.
  KİFAF-KEFAF: 1. Bir şeyin misli, miktarı. 2. İhtiyaca yetecek kadar rızık, yiyecek.
  KİLAB: Köpekler.
  KİNÂYE: Doğrudan doğruya değil, dolaylı anlam taşıyan söz.
  KİSRA: Eski İran hükümdarlarının lakabı.
  KİSVE: Elbise, özel kıyafet, kisbet.
  KİTABET: Yazmak, kâtiplik.
  KİTAB-I EKMEL: En mükemmel kitap, Kur’ân.
  KİTAB-I MÜBİN: Açık, hak ile batılı ayıran kitap, Kur’ân-ı Kerim.
  KİTAB-I MÜNİR: Nurlu kitap, Kur’ân-ı Kerim.
  KİTABULLAH: Allah kitabı, Kur’-ân-ı Kerim.
  KİTMAN: Sır saklama, kimseye sır açmama hali, sır tutarlık.
  KUBH: Çirkinlik, çirkin iş.
  KUBUR: Mezarlar, kabirler.
  KUDRET: 1. Güç. 2. Allah‘ın bütün varlıkları kuşatmış olan gücü. 3. Varlık, zenginlik. 4. Ehliyet, becerebilme.
  KUDRET-İ BÂLİGA: Kemal bulmuş güç.
  KUDSÎ: Kutsal, melekut ve lâhut âlemine mahsus.
  KUDUM: 1. Uzak bir yerden, uzun bir yoldan gelme. 2. Ayak basma.Teşrif etme.
  KULUB: Kalpler, gönüller.
  KURBET: 1. Yakınlık, Allah‘a yakınlık. 2. Hısımlık, akrabalık.
  KURUN: Zamanlar, devirler, büyük tarih bölümleri.
  KURUN-İ ÂHİRE: Son asırlar.
  KURUN-İ KADİME: Eski çağlar.
  KURUN-İ SÂLİFE: Geçmiş asırlar.
  KURUN-İ ULÂ: İlk çağlar.
  KURUN-İ VUSTA: Orta çağlar.
  KUUD: Oturma, namazın oturarak kılınan kısmı.
  KUVVE: 1. Kuvvet, güç. 2. Fikir, niyet. 3. Yeti. 4. Nitelik. 5. Duyu.
  KUVVET: Güç, takat, kudret.
  KÜFFAR: Kâfirler, inkârcılar.
  KÜFR: 1. Allah‘a inanmama ve ona ortak koşma. 2. Dinsizlik, imansızlık, kâfirlik. 3. Nankörlük. 4. Kaba, ayıp söz söyleme, sövme.
  KÜFRAN: Görülen bir iyiliği unutma.
  KÜFRAN-I NİMET: Nankörlük.
  KÜHULET: Orta yaşlılık, olgunluk çağı.
  KÜLFET: Zahmet, zor iş.
  KÜLLÎ: Genel, bütün, çok, tümel.
  KÜLLİYAT: Bütün hepsi, bir yazarın bütün eserleri.
  KÜLLİYET: Genellik, bütünlük, çokluk.
  KÜNH: Bir şeyin aslı, temeli, dip, kök, öz.
  KÜNYE: Künye, kişinin kimliğinin yazılı olduğu kâğıt veya levha.
  KÜRRE: Küre, yuvarlak, top.
  KÜRRE-İ ARZ: Yerküre, dünya, yeryüzü.
  KÜRSÎ: 1. Oturulacak yüksekçe yer, taht, makam. 2. Arş-ı a’lâ’nın altında bulunan, yer ve gökleri kuşatan alan.
  KÜSUF: Güneş tutulması.
  KÜTÜB: Kitaplar.
  KÜTÜB-İ EHADİS: İlâhî kitaplar: Tevrat, Zebur, İncil, Kur’ân-ı Kerim.
  KÜTÜB-İ MÜNZELE: Allah tarafından indirilmiş olan kutsal kitaplar.
  KÜTÜB-İ SÂLİFE: Geçmiş, eski kitaplar.
  KÜTÜB-İ SİTTE: Altı hadis kitabı: Buhârî, Müslim, İbn Mâce, Ebu Davud, Tirmizî, Nesaî.

   Forum Saati Cuma Mart 23 2018, 17:40