ALEVİ CANLAR FORUMU

ALEVİ CANLAR FORUMU-TASAVVUF ARAŞTIRMA ,PAYLAŞIM

Mart 2018

PtsiSalıÇarş.Perş.CumaC.tesiPaz
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

Takvim Takvim


  Alevilik-Bektaşi Sözlüğü > T

  Paylaş
  avatar
  alevi-veysel
  çalışkan üyeler

  Mesaj Sayısı : 998
  Kayıt tarihi : 23/02/09
  Yaş : 58
  Nerden : istanbul

  Alevi-Veysel Forumundaki Üyelerin Karekterleri
  üye karekteri: 1 kıdemli

  Alevilik-Bektaşi Sözlüğü > T

  Mesaj tarafından alevi-veysel Bir Çarş. Haz. 03 2009, 21:13

  TAABBÜD: İbadet, kulluk etmek.
  TAACCÜB: Şaşma, hayret etme, tahayyür.
  TAADDÎ: 1. Geçme, öteye geçme, saldırma. 2. Zulmetme, adaletsizlik. 3. Örf, âdet ve kanunların sınırını aşma. 4. Arapça’da lâzım bir fiili müteaddî yapmak.
  TAADDÜD: Çoğalma, birden fazla olma, tekessür etme.
  TAAM: Yemek, yenen şey.
  TAAT: İbadet etmek, Allah‘ın emirlerini yerine getirmek, itaat etmek.
  TABABET: Hekimlik, tıp doktorluğu.
  TABASBUS: Yaltaklanma, alçakça yalvarma.
  TÂBİ: Birinin arkasından giden, ona uyan, boyun eğen.
  TÂBİÎN: Hz. Muhammed’i görmüş olanlara yetişmiş olanlar, sahabeden sonraki nesil.
  TA’BÎR: İfade, anlatım, anlamı olan söz, deyim, rüya yorma.
  TÂBUT: Sandık. Ölü taşımaya mahsus sandık. Hz. Musa’ya inen on emrin konduğu sandık.
  TAC: Hükümdarların başlarına giydikleri değerli taşlarla işlenmiş giyecek.
  TA’DÂD: 1. Sayma. 2. Birer birer söyleme, sayıp dökme.
  TA’DİL: Aslına zarar vermeden değiştirmek, tadil etmek, tebdil etmek, hafifletmek, doğrulaştırmak.
  TADİLAT: Değişiklikler, doğrultmalar, değiştirmeler, tebdil etmeler.
  TA’DİYE: Tecavüz ettirmek, geçirmek. Bir eylemi müteaddi hali koymak. (Gramer terimi)
  TAGLÎB: Bir ilgiden dolayı kelimeyi başka bir anlamı da içine alacak şekilde kullanma.
  TAĞLÎZ: Katılaştırma, kalınlaştırma, sertleştirme.
  TAĞUT: Allah‘tan başka tapınılan her şey.  TAHAMMÜL: 1. Yüklenmek, yükü üstüne almak, kaldırmak. 2. Sabretmek, katlanmak.
  TAHARET: Temizlik, nezafet, temizlenmek.
  TAHDÎS: Söylemek, rivayet etmek. Görülen iyiliği herkese söylemek.
  TÂHİR: Temiz, pâk, özürsüz.
  TAHİYYE: Selâmlar, dualar, hayır duaları, mülk, beka ve devamlılık, namazın iki ve dört rekâtı sonunda okunan Ettahiyyat duası.
  TAHLİL: 1. Bir şeyi incelemek üzere parçalarına ayırma. 2. Analiz.
  TAHMİD: Hamd etmek, övmek.
  TAHRİC: 1. Çıkartma. Meydana koyma. 2. Müctehidlerin naslara, kaidelere, asıllara uyarak şer’î hükümleri ortaya koymaları.
  TAHRİF: 1. Bir yazıdaki cümlenin anlamını değiştirme. 2. Bir yazıdaki adın veya cümlenin yerini değiştirme, bozma.
  TAHRİFAT: Bir yazıdaki cümlelerin anlamlarını karıştırma, değiştirmeler.
  TAHRİK: Azdırma, kışkırtma, kımıldatma, yerinden oynatma, hareket ettirme, yola çıkarma.
  TAHRÎM: Haram kılma, yasak etme. Mahrum bırakma.
  TAHRİME: Namaza başlanırken söylenen tekbir. Hacıların ihrama bürünmeleri.
  TAHSİS: Bir şeyi birine mahsus kılma, ona özel yapma.
  TAHVİL: 1. Bir halden başka bir hale getirmek. Değiştirmek. 2. Borç senedi.
  TAHYÎL: Akla getirme, zihinde canlandırma.
  TAHZİR: 1. Yasaklama, sakındırma, önleme. 2. Hazırlama.
  TÂİFE: Cemaat, grup, kavm, kabile, takım.
  TAKADDÜM: 1. Önce gelme. 2. İleri geçme.
  TAKBÎH: Çirkin görmek, beğenmemek, kabahatli bulmak, kötü gördüğünü bildirmek.
  TAKDÎR-İ İLÂHÎ: Allah‘ın takdiri.
  TAKIYYE: 1. Sakınmak, kendini koruyup, çekinmek. 2. Birinin bağlı olduğu mezhebi gizlemesi.
  TAKİP: Gözetmek, yolunda gitmek, peşinden yürümek, suçlunun suçunu araştırmak, izlemek.
  TAKVÂ: “Vikâye”den. Allah‘ın emirlerini tutup, yasaklarından kaçınmak.
  TALÂK: 1. Boşamak, boşanmak. 2. Bağlı olan bir şeyi çözmek, ayırmak. 3. Nikâhlı karısını bırakmak.
  TALÂK-I BÂYİN: Zevcenin iddet müddeti (üç temizlenme vakti) bitmeden tekrar kocasına dönmehakkı bulunmayan talâk.
  TALÂK-I RİC’Î: Erkeğin karısını boşadıktan sonra tekrar karısına dönmesini mümkün kılan boşanma şekli.
  TÂLÎ: İkinci derecede, sonradan gelen.
  TÂLİB: İsteyen, istekli, talebe, öğrenci.
  TA’LİK: Asmak, geciktirmek, bağlamak, bir Zamana bırakmak, Arap yazısının bir çeşidi.
  TA’LİM: Öğretmek, yetiştirmek, alıştırmak, belli etmek, idman.
  TAllahİ: Anlamı kuvvetlendirme için vAllahi ve billahiden sonra söylenen yemin sözü.
  TALTİF: Lütfetme, bir iyilik ederek gönlünü alma, iltifat etmek.
  TAMA’: Aç gözlülük, şiddetli arzu.
  TA’MİM: Umumileştirme, herkese bildirme, genelge.
  TA’N: 1. Hoş görmemek, kötülemek. 2. Birisinin ayıp ve kusurlarını söylemek. 3. Küfretmek. 4. Muhalifin iddialarını çürütmek.
  TANTANA: Çok lüks içinde olmak. Gösteriş, gürültü patırdı.
  TARAFEYN: İki taraf, davada, karşılıklı iki hasım, her iki taraf.
  TARASSUD: Bir şeyi çok dikkat ederek gözetleme.
  TARFETÜ’L-AYN: Göz kapağının açılıp kapanışı kadar geçen kısa Zaman.
  TARÎK: Yol. Meslek, tarz.
  TARİKAT: Maneviyat yolu.
  TA’RİZ: Dokunaklı söz söylemek, kapalıca yapılan sitem, kinaye ile söylemek.
  TASADDUK: Sadaka vermek, doğru olduğu ortaya çıkmak.
  TASARRUF: İdare ile kullanmak.
  TASAVVUF: Dinin ruhsal hayatla ilgili yönünü konu edinen bilim veya meslek.
  TASHİF: Yanlış yazma, hem anlamı, hem de kelimeyi değiştirme. Yanılıp yanlış kelime yazma.
  TASNİF: 1. Sınıf sınıf etme, sıralama. 2. Kitap yazma. 3. Sınıflama.
  TASVİR: 1. Bir şeyin şeklini çıkarma, resmini yapma. 2. Resim yaparcasına güzel tarif etme, tanımlama.
  TATBİK: Yakıştırmak. Yerine getirmek. Bir kanun hükmünü, kaide veya emri yerine getirmek. Kıyas ve tahmin etmek.
  TATHÎR U TEZHÎB: Temizlemek ve süslemek.
  TATHİR: Temizlemek, yıkayıp pak etmek.
  TATİL: Çalışmaya ara vermek, izine başlamak, kesmek, Allah‘ın sıfatlarını inkâr eden felsefecilerin mesleği.
  TATLÎK: Boşamak, nikahı fesh etmek.
  TÂUN: Tehlikeli ve bulaşıcı veba hastalığı.
  TAVAF: Ziyaret etmek, ziyaret maksadıyla etrafını dolaşmak, hacıların Kâbe etrafında yedi kez dolaşmaları.
  TAV’AN: İsteyerek, zorlamadan, kendi isteğiyle.
  TAVSİYE: 1. Vasiyet bırakma. 2. Ismarlama, sipariş etme. 3. Birini iyi tanıtma, işinin olmasını dileme.
  TAVZİH: Açıklamak, açık olarak bildirmek.
  TAYYİBAT: Temiz olan şeyler.
  TAZAMMUN: 1. Başka şeyler arasında bir şeyi daha içine alma. 2. Kefil olma.
  TAZARRU’: 1. Bir şeye gizlice yakarma. 2. Kendi kusurlarını bilip kibirden vazgeçip tevazu ile yalvarmak, ağlayıp, sızlamak.
  TA’ZÎM: 1. Büyükleme, ululama, büyük sayma. 2. İkram etme, saygı gösterme.
  TA’ZÎR: 1. İslâm hukukunda hakkında belli bir ceza olmayan suçlardan dolayı uygulanan cezalar. 2. Red, icbar, tedib.
  TEÂMÜL: 1. İş, muamele. 2. Bir yerde insanlar arasında olağan muamele.
  TEÂRUZ: 1. İki kişi arasındaki zıddıyet. Karşıtlık. 2. Çatışma.
  TEBAA (TEBEA): Bir devletin hükmünde bulunan (Türkiye Devletinin tebaası gibi).
  TEBDÎL: Değiştirme. Başka kılığa koyma.
  TEBENNÎ: Evlat edinme.
  TEBERRÜK: Bir şeyi bereket veya saadet vesilesi sayarak almak veya vermek. Uğur ve bereket saymak.
  TEBEYYÜN: Belli olmak, açığa çıkmak, görülüp anlaşılmak.
  TEB’IZ: Bölmek, bölük bölük etmek, bir kısma ait etmek, parçalamak.
  TECEZZÎ: Parçalara ayrılma ve bölünme, ufalanma.
  TECHÎZ ve TEKFÎN: Ölünün kefenlenmesi.
  TECHÎZ: Gerekli şeyleri tamamlama, donatım.
  TECİL: Başka Zamana bırakma, tehir, erteleme.
  TECRİD: 1. Soyma, soyutlama. 2. Bir tarafta tutma, ayırma.
  TECVİD: Kur’ân-ı Kerim’i okuma kaidelerini (kurallarını) öğreten bilim.
  TEDÂHÜL: İç içe olmak, birbiri içine girmek.
  TEDRÎC: Derece derece ilerleme, ilerletme. Azar azar hareket.
  TEDRİCEN: Yavaş yavaş, azar azar, derece derece.
  TEDVİR: İdare etmek, yönetmek, döndürmek, çevirmek, devrettirmek. Kur’ân kırâetinde orta süratle okuma tarzı.
  TEEHHÜL: Evlenme, ehlileşme, ülfet ve ünsiyet eyleme.
  TEEMMÜL: Etraflıca düşünme.
  TEFEKKÜR: Fikretmek. Düşünmek. Düşünceyi harekete geçirmek. Akıl yormak.
  TEFENNÜN: Fen öğrenme. Birçok şeyler bilme, çeşitli şekilde gösterme.
  TEFE’ÜL: Fal açmak, bazı olayları uğurlu saymak, olacak şeyleri tahmin etmek.
  TEFRİKA: Nifak, ayrılık, çözülme, dağılma.
  TEFRİT: Ortanın altında kalmak, normalden aşağı olmak.
  TEFSİR: 1. Örtülü bir şeyi açmak, yorumlamak. 2. Kur’ân-ı Kerim’in anlamını açıklayan bilim.
  TEHADDİ: Meydan okuma.
  TEHAKKÜM: Hükmetme, baskı yapma.
  TEHECCÜD NAMAZI: Gece uyanıp namaz kılmak, gece namazı.
  TEHEKKÜM: “Hekeme”den: 1. Alay etme, eğlenme. 2. Görünüşte ciddi, hakikatte alaydan ibaret olan eğlenme.
  TEHLÎL: “Lâ ilâhe illâllah” demek.
  TEHZİB: Islah etme, düzenleme.
  TEKABÜL: Karşılıklı olma, bir şeyin karşılığı olma, yüzleşme, karşılık olma, karşılama.
  TEKÂFÜL: Dayanışma, kefilleşme.
  TEKBÎR: “Allahü ekber” demek.
  TEKDÎR: Azarlama, kederlenme.
  TEKEBBÜR: Kibirlenmek, kendini büyük saymak, nefsini büyük görmek.
  TEKELLÜF: 1. Kendi isteği ile bir zorluğa katlanmak. 2. Gösterişe kapılmak. Özenmek. Yapmacık hâl ve hareket. Zoraki hareket.
  TE’KÎD: 1. Sağlamlaştırma. 2. Bir iş için önce yazılanı bir daha tekrarlama.
  TEKVÎN: Var etmek, meydana getirmek, yaratmak, Kelâm ilminde Allah‘ın subûti bir sıfatıdır, yokluktan vücuda getirmesi, icad etmesidir.
  TEKVİNÎ: Yaradılışla ilgili, var oluşla ilgili.
  TEKZÎB: Yalan isnad etme, yalancı çıkarma, yalan olduğunu belirtme.
  TELBİYE: “Lebbeyk Allahümme Lebbeyk” demek.
  TELHÎS: Kısaltma, özetleme, hulâsa-sını alma.
  TE’LÎF: “Ülfet”den. 1. Uzlaştırma, barıştırma. 2. Kitap, eser yazma.
  TELKÎH: İlkah etmek, aşılamak, cinsinin üremesini sağlamak.
  TELMÎH: Bir şeyi açıkca söylemeyip ibarede bahsi geçmeyen bir kıssaya, bir fıkraya, bir ata sözüne veya meşhur bir şiire, bir söze işaret etmek. Kapalı söylemek.
  TELVÎN-İ HİTÂB: Sözün renklendirilmesi, çeşitlendirilmesi.
  TEMÂYÜZ: Yükselme, üstün olma.
  TEMCÎD: Allah‘ın büyüklüğünü bildirmek. Ta’zim ve senâ etmek. Ramazan’da sahura kalkmak.
  TEMDÎD: Devam ettirmek, uzatmak, sürdürmek, süre vermek.
  TEMESSÜK: 1. Tutunma, sarılma. 2. Borç senedi.
  TE’MÎN: 1. Korkusunu giderme, güvenlik duygusu verme. 2. Sağlamlaştırma. Kesin bir hale koyma. Sağlama.
  TEMSÎL: 1. Bir şeyin aynını ya da mislini yapmak, benzetmek. 2. Örnek, nümune, söz. Canlandırma, piyes.
  TEMYÎZ: Ayırma, seçme, iyiyi kötüden ayırd etme.
  TENÂKUZ: Sözün birbirini tutmaması. Çelişki.
  TENASUH: Bir ruhun bedenden bedene geçmesi, reankarnasyon.
  TENASÜB: 1. Uygunluk, uyma, tutma. Yakınlaşma. 2. Anlamca birbirine uygun kelimeleri bir arada söze güzellik vermek amacı ile kullanmak.
  TENASÜL: Birbirinden doğup üreme, türeme, nesil yetiştirme.
  TENNÛR: Kapalı ocak, fırın, tandır.
  TENZÎH: 1. Suç ve noksanlıktan uzak saymak. 2. Kabahatsiz olduğu anlaşılmak ve onu ifade etmek.
  TERÂHÎ: 1. İşte gayretsizlik, gevşeklik, ihmal. 2. Sonraya bırakma. 3. Gecikme, geç kalma. 4. Geri durma, geri çekilme.
  TERAKKÎ: 1. İlerleme, yukarı çıkma, yükselme. 2. Artma, çoğalma, gelişme.
  TEREKE: Ölen bir kimsenin mallarının hepsi.
  TERENNÜM: Güzel güzel anlatma, yavaş ve güzel sesle şarkı söylemek.
  TERGÎB: Ümitlendirme, isteklendirme, şevklendirme, rağbet ettirme, özendirme.
  TERKÎB-İ İZAFÎ: İsim tamlaması.
  TERKÎB-İ VASFÎ: Sıfat tamlaması.
  TERTÎB: 1. Düzeltme. Dizme, sıralama, düzene koyma. 2. Hile ile aldatmak.
  TERTÎL: Kur’ân-ı Kerim’i iyi ve kaidelerine (kurallarına) uygun biçimde tane tane okuma.
  TESHİR: 1. Büyüleme, sihir yapma, aldatma. 2. Zaptetme, hakim olma. Zorla ele geçirme. İtaat ettirme. Hakîr ve zelil etmek.
  TESLİS: Üçleme, ekanim-i selâse, Allah‘ı üç olarak kabul eden ve sonradan uydurulan hıristiyan inancı.
  TESNİYE: İkilenen, ikil kelime.
  TEŞBİH: Benzetmek, benzetiş. Bir nitelikte saymak ve zannetmek.
  TEŞBÎH-İ MA’KÛS: Tersine dönmüş benzetme, benzeyenle benzetilenin yer değiştirmesi.
  TEŞCİ: Cesaret verme, şecaatlandırma.
  TEŞDÎD: Şiddetlendirme, sağlamlaştırma, kuvvet verme, güç verme.
  TEŞRİF: Onurlandırma, onur verme, bir yeri onurlandırma, şereflendirme.
  TEŞRÎ’Î: 1. Şeriat hükümleriyle ilgili. 2. Kanun yapma kuvveti ve görevi ile ilgili.
  TEŞRİK: Hz. İbrahim’e nisbet edilen ve yüksek sesle alınan tekbir.
  TEŞRİK-İ MESAİ: İşbirliği.
  TEŞYÎ’: Uğurlama. Selametleme.
  TETİMME: 1. Tamam etme, tamamlama. 2. Ek, noksanını tamamlamak için eklenen.
  TEVATÜR: 1. Kuvvetli haber. 2. Bir haberin ağızdan ağıza geçerek yayılması. (Bakınız: Mütevatir).
  TEVBİH: Azarlama, tekdîr.
  TEVCİH: 1. Yöneltme, çevirme. 2. Verme.
  TEVEKKÜL: Allah‘a güvenmek, kadere razı olmak, işi Allah‘a bırakmak.
  TEVHİD: 1. Birkaç şeyi bir etme, birleştirme. 2. Birliğine inanma, bir sayma. 3. Lâ ilâhe sözünü tekrarlama.
  TE’VİL: Bilinen anlamından başka bir anlamda yorumlama. Başka anlam verme.
  TEVKİFÎ: Şeriatın belirlediği ve dondurduğu hüküm.
  TEVKİL: Birini vekil atama, birini vekil etme, vekil tanıma.
  TEVRAT: Hz. Musa’ya indirilen İlâhî kitap.
  TEVRİYE: Örtüp gizlemek.
  TEYAKKUZ: Uyanıklık, tedbir.
  TEYEMMÜM: 1. Kast. 2. Su bulunmadığı veya bulunup ta kullanılması mümkün olmadığı takdirde temiz toprak cinsinden bir şeyle abdestsizliği veya gusülsüzlüğü giderme işi.
  TE’YİD: Kuvvetlendirme. Sağlamlaştırma.
  TEZAD: 1. İki şeyin birbirine zıt olması, aksilik, terslik. 2. Anlamca zıt olan kelimeleri bir arada toplamak.
  TEZEKKÜR: 1. Akla getirme, hatırlama, anımsama. 2. Birkaç kişinin toplanarak bir işi konuşması, görüşme, müzakere etme.
  TEZHİB: Yaldızlama, süsleme.
  TEZKERE: 1. Pusla, betik. 2. Herhangi bir konuda izin verildiğini bildirmek için hükümetten alınan kâğıt.
  TEZKİYE: Temize çıkarma, aklama.
  TEZYİN: Süslemek, donatmak.
  TIBAK: Uyum, uygunluk. İki zıt olayın ortak özelliğini ifade sanatı.
  TIFL: Küçük çocuk. Her şeyin cüz ve parçası. Batmaya yakın güneş..
  TIYNET: Huy, yaratılış.
  TİH: Çöl, susuz sahra. Sinâ yarımadasındaki çöl.
  TİLAVET: 1. Okumak. 2. Takip etmek, arkasına düşmek izlemek.
  TUBÂ: Cennet, cennette nimetlerle dolu olan ağaç.
  TUĞYAN: Zulüm ve küfürde çok ileri gitmek, azgınlık, taşkınlık.
  TUHUR: İki hayız arasındaki temizlik süresi.
  TÛR: Dağ, cebel, Tûr-ı Sina denilen ünlü dağ, Hz. Musa’ya burada vahiy gelmiştir.

   Forum Saati Cuma Mart 23 2018, 17:41